Børn og unge, der oplever vold

Alle børn og unge har ret til et liv uden vold

Vold kan bringe et barns udvikling, trivsel og sundhed i fare, og på lang sigt kan vold give angst, depression, PTSD og selvskadende adfærd. Og selv hvis barnet ikke direkte er udsat for vold, vil det at overvære vold have næsten lige så stor betydning for trivsel og udvikling.

En undersøgelse om psykisk vold fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd [1] viser, at det er mindst lige så skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som hvis barnet selv er udsat for volden.

Mere og bedre hjælp tidligt

”Jeg har haft selvmordstanker lige siden, jeg var ni. Jeg har dagbøger fra dengang, hvor jeg skriver, at jeg vil ønske, at min far vil dø. Sådan rimelig mørke og dystre tanker. Jeg har jo altid haft selvmordstanker, ikke altid, men siden jeg var ni i hvert fald.”

Sådan fortæller en kvinde i Lev Uden Volds undersøgelse Går vold i arv?. Derfor er vigtigt, at børn på et tidligt stadie bl.a. møder fagpersoner, der kender til tegnene på vold, og som ved, hvordan de bedst kan hjælpe og støtte barnet.

En rapport fra Dialog mod Vold [2] viser, at tre ud af fire voldsudøvere i behandling selv har oplevet vold i barndommen. Der er derfor en stor risiko for selv at blive udsat for eller udøve vold i voksenlivet, hvis man som barn oplever vold i hjemmet.

Læs mere om børn og vold her.

Hvad kan jeg gøre?

Har du brug for hjælp eller rådgivning om et barn, der har vold tæt på livet? Ring anonymt døgnet rundt til Lev Uden Volds hotline på tlf. 1888 og få hjælp og rådgivning.

Læs mere om vores hotline her.

Er du selv et barn, der har brug for at tale med en voksen om konflikter og vold i familien? Så kan du ringe eller sende en sms til Børnetelefonen på tlf. 116111. Læs mere her.

Her på vores hjemmeside har vi også samlet nyttig viden om vold mod børn og unge og materialer til fagpersoner, der arbejder med børn, som er udsat for vold. Alt sammen for at sikre, at flere børn og unge bliver fri af volden tidligt.

Du kan bl.a. finde 8 råd til samtalen med et barn om vold i hjemmet, der kommer fra håndbogen Hvordan opdager jeg, at et barn oplever vold i hjemmet, og hvordan kan jeg hjælpe barnet? til lærere og pædagoger i skoler og fritidsordninger.

Du kan også købe vores bog Mig og min (særlige) rygsæk og bruge den i arbejdet med børn og unge, der oplever vold i familien, eller downloade udvalgte øvelser fra bogen.

[1] Psykisk vold mod børn i hjemmet. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020.

[2] Karakteristik af voldsudøvere i behandling – barndommens skygger rækker ind i voksenlivet. Dialog mod Vold, 2018

Tryk her for at komme væk fra denne side