Vold i nære relationer – mødet med udsat og udøver

Vold i nære relationer kan have store psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for den voldsudsatte og for børn, der vokser op med vold i hjemmet.

En tidlig indsats mod vold i nære relationer kan reducere konsekvenserne af volden og sikre, at voldsudsatte og voldsudøvere får den rette hjælp og støtte til et liv uden vold.

Derfor et det vigtigt, at fagpersoner er mere opmærksomme på området i mødet med mennesker, der lever med vold.

Lev Uden Vold tilbyder oplægget Vold i nære relationer – mødet med udsat og udøver for fagpersoner.

I Lev Uden Vold vil vi gerne bidrage med generel viden om vold til fagpersoner, der kan møde voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i deres daglige arbejde. Oplægsholderne er videnskonsulenter fra Lev Uden Vold.

Oplægget er gratis – dog med betaling for transport udenfor Storkøbenhavn.

Oplægget varer normalt mellem 1-2 timer, hvor du vil få grundlæggende viden om vold i nære relationer og indsigt i, hvordan du kan spotte tegn på vold ud fra temaerne:

  • Forskellige former for vold
  • Voldens dynamikker i et parforhold
  • Følgevirkninger af at være udsat for vold
  • Særligt sårbare grupper og risikofaktorer
  • Tegn og signaler på vold i familien
  • Opsporing af vold

Lev Uden Vold udgav i sommeren 2019 en undersøgelse af kommunernes praksis og indsats over for partnervold. Deltagerne vil også få et hæfte med resumé og anbefalinger fra undersøgelsen med hjem.

Målgruppe

Kurset er til kommunale medarbejdere inden for social-, sundheds-, beskæftigelses- og familieområdet, som har kontakt til mennesker, der kan være udsat for eller udøve vold i nære relationer.

Kontakt

Skriv til os på mail kontakt@levudenvold.dk for at booke et oplæg.

Tilbage til oversigten over alle oplæg fra Lev Uden Vold.