Opsporing og handlemuligheder

Det kan være et rigtig svært skridt at bryde med volden. I mange tilfælde står volden på i flere år, før den voldsudsatte søger hjælp, og det kan have store konsekvenser for både den voldsudsatte og deres børn, hvis ikke de får den rette hjælp i tide.

Opsporing af partnervold er afgørende for, at fagfolk kan sætte ind over for vold tidligt og sikre, at familier med vold tæt på livet får tilbudt den rette hjælp.

Lev Uden Vold tilbyder oplægget Opsporing og handlemuligheder for fagpersoner.

Oplægget tager udgangspunkt i brugen af systematiske værktøjer til at opspore vold i nære relationer, og hvordan man hjælper mennesker med vold tæt på livet videre.

Oplægget er gratis – dog med betaling for transport udenfor Storkøbenhavn.

Oplægget varer normalt mellem 1,5-3 timer, hvor deltagerne vil få indsigt i:

  • Vold i nære relationer – omfang, former for vold og konsekvenser.
  • Forskellige opsporingsværkøjer.
  • Hvordan du kan handle på en mistanke om vold.
  • Praksiserfaring fra Lev Uden Volds hotline.

 Målgruppe

Kurset er til fagpersoner, der i deres arbejde kan møde borgere, som er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Det kan fx være ledere og fagpersoner inden for social-, sundheds- og familieområdet.

 Kontakt

Skriv til os på mail kontakt@levudenvold.dk for at booke et oplæg.

Tilbage til oversigten over alle oplæg fra Lev Uden Vold.