Psykisk vold - forståelse og praksis

57.000 kvinder og mænd er årligt udsat for fysisk vold fra en partner – men dobbelt så mange er udsat for psykisk partnervold. Selv om psykisk vold ikke efterlader tydelige mærker på kroppen, ved vi, at der er mindst lige så store konsekvenser ved at være udsat for psykisk vold, som der er ved fysisk vold.

Kvinder og mænd udsat for psykisk vold oplever udfordringer med deres fysiske, mentale og sociale trivsel samt evnen til at være forældre for deres børn.

I Lev Uden Vold oplever vi desværre, at kendskabet til psykisk vold i et parforhold ikke er særlig udbredt.

Længe har vi manglet en fælles definition af psykisk vold for at adskille psykisk vold fra det usunde parforhold. Lev Uden Vold har i samarbejde med bl.a.  krisecentre, indsatser for voldsudsatte og udøvere, forskere og andre derfor udarbejdet en socialfaglig definition, så vi som fagfolk kan få et fælles sprog, når vi taler om psykisk vold.

Lev Uden Vold tilbyder oplægget Psykisk vold – forståelse og praksis til arbejdspladser og fagpersoner.

I Lev Uden Vold vil vi gerne bidrage med viden om, hvad psykisk vold er, hvem der særligt rammes, og hvad konsekvenserne er. Derfor tilbyder vi et oplæg om psykisk vold til fagpersoner. Oplægsholderne er videnskonsulenter fra Lev Uden Vold.

Oplægget er gratis – dog med betaling for transport udenfor Storkøbenhavn.

Oplægget varer normalt mellem 1-2 timer, hvor vi vil bidrage med faglig viden og skabe rum for fælles refleksion og dialog ud fra temaerne:

  • Hvad er psykisk vold? Og hvordan definerer vi psykisk vold?
  • Hvem udsættes for psykisk vold? Og hvad er konsekvenserne?
  • Hvad kan fagpersoner gøre ved en mistanke om partnervold?

Målgruppe

Oplægget er til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i det daglige arbejde.

Det kan fx være socialrådgivere, myndighedssagsbehandlere, sagsbehandlere på jobcentre, sundhedsplejersker og sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, boligsociale medarbejdere og psykologer. Det kan også være andre relevante aktører som fx politi, præster, medarbejdere i statsforvaltninger og medarbejdere på asylcentre.

Kontakt

Skriv til os på mail kontakt@levudenvold.dk for at booke et oplæg.

Tilbage til oversigten over alle oplæg fra Lev Uden Vold.


Læs mere om psykisk vold her.