Lev Uden Volds oplæg

Som fagperson har du måske været i tvivl om, hvordan du skulle handle på en mistanke om vold. Og med god grund. Vold i en familie eller i et parforhold er ofte en stor hemmelighed, og volden kan være svær at spotte udefra.

Det er vigtigt, at fagpersoner har en grundlæggende viden om vold og forståelse for voldens kompleksitet og konsekvenser.

Derfor tilbyder Lev Uden Vold oplæg for at gøre fagpersoner klogere på vold i nære relationer.

Vi holder oplæg til:

  • Faglige dage og events
  • Personalemøder
  • Seminarer
  • Gå-hjem-møder

… og i mange andre faglige sammenhænge på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutioner til studerende.

Vores oplæg er til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i deres arbejde. Enten hvis du som fagperson arbejder direkte med voldsområdet, eller hvis du som fagperson af og til møder familier, unge eller andre, der oplever vold i en nær relation.

Lev Uden Vold tilbyder også kurser til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i deres arbejde.

Læs mere om Lev Uden Volds kurser her. 

Lev Uden Volds oplæg:


Vold i nære relationer - mødet med udsat og udøver

→ Hvad er vold i nære relationer? Det spørgsmål kan du få besvaret med dette oplæg, der giver indsigt i forskellige former for vold, voldens dynamikker i et parforhold, voldens konsekvenser og tegn og signaler på vold. Du får også viden om opsporing af vold i nære relationer, og hvordan du kan handle i mødet med voldsudsatte og voldsudøvere. Læs mere om oplægget.

Psykisk vold - forståelse og praksis

→ Psykisk vold er en usynlig form for vold, som kan være rigtig svær at spotte med det blotte øje. Oplægget giver dig indsigt i de forskellige definitioner af psykisk vold, omfang og konsekvenser af psykisk vold, samt hvordan man kan have faglig opmærksomhed på psykisk vold. Læs mere om oplægget.

Opsporing og handlemuligheder

→ I dette oplæg får du mere viden om, hvordan du kan arbejde med opsporing af vold i nære relationer, og hvordan du kan handle på en mistanke om vold. Du vil blive introduceret til måder at blive opmærksom på mennesker, som er udsat for vold i nære relationer og blive klogere på rådgivning og henvisning af mennesker med vold tæt på livet. Læs mere om oplægget.


Kontakt os

Skriv til os på mail kontakt@levudenvold.dk for at booke et oplæg.