Lev Uden Volds oplæg

Lev Uden Vold tilbyder flere oplæg til fagpersoner om vold i nære relationer.

Oplæggene kan bruges i forbindelse med fyraftensmøder eller på faglige dage, hvor I ønsker at blive klogere på forskellige aspekter af vold i nære relationer. Se mere om alle oplæggene længere nede på siden.

Oplæggene henvender sig til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i deres arbejde. Enten hvis du som fagperson arbejder direkte med voldsområdet, eller hvis du som fagperson af og til møder familier eller andre, der oplever vold i en nær relation.

Det er vigtigt, at volden bliver opdaget så tidligt som muligt, og at vi som fagpersoner tør handle på en mistanke eller viden om, at der er problemer med vold.

Som fagperson har du måske oplevet at være i tvivl om, hvordan du skulle handle. Formålet med Lev Uden Volds oplæg er at klæde dig og dine kollegaer endnu bedre på til mødet med volden.

Lev Uden Vold tilbyder desuden faglige kurser til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i deres arbejde.

Læs mere om Lev Uden Volds kurser her. 

Lev Uden Volds oplæg:


Spot volden – partnervoldens mange ansigter

→ Dette oplæg fortæller nærmere om omfanget af vold, årsager til vold samt voldens konsekvenser. Ligesom du vil blive præsenteret for tilbud og indsatser på området og få vejledning i, hvordan du agerer, hvis du møder en voldsudsat, voldsudøver eller børn, der lever med vold.

Psykisk vold – forståelse og praksis

→ Dette oplæg gør dig klogere på psykisk vold. I oplægget bliver du præsenteret for begrebsafklaringer af psykisk vold, ligesom du vil høre mere om omfang og konsekvenser af psykisk vold, samt hvordan man kan have faglig opmærksomhed på denne voldsform.

Den juridiske side af volden

→ Dette oplæg introducerer dig til væsentlige dele af lovgivningen, der på forskellige vis har relation til vold i nære relationer. Lær mere om strafferet, udlændingeloven, kommunens forpligtelser samt de nyeste regler for §109- og 110-tilbud.


Kontakt os

Vi kommer gerne ud og holder oplæggene i det omfang, det er muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har specifikke ønsker. Så vil vi se, om vi kan skræddersy et oplæg, der passer lige netop til dit behov.

Mail: kontakt@levudenvold.dk
Tlf.: 31 51 44 41

Væk fra denne side