Vold i familien – støtte og øvelser til børn og unge

Rigtig mange børn og unge føler sig alene med deres følelser og tanker, når de oplever vold eller store konflikter i familien. Det kan være svært for dem at sætte ord på deres oplevelser og forstå, at det aldrig er deres skyld, at der er vold og voldsomme konflikter i familien.

Som fagperson har du måske oplevet børn i mistrivsel og ikke vidst, hvordan du bedst kan hjælpe dem.

Når børn vokser op i en familie præget af vold og voldsomme konflikter, kan det have store konsekvenser og efterlade ar på både krop og sjæl. Det kan føre til sociale vanskeligheder, dårligere præstationer i skolen, lavere livschancer og kroniske sygdomme.

Derfor spiller I som fagpersoner en afgørende rolle, når det drejer sig om at støtte og hjælpe børn og unge berørt af vold.

Læs mere om Lev Uden Volds kurser her. 


Lev Uden Vold tilbyder kurset Vold i familien – støtte og øvelser til børn og unge for fagpersoner. 

Kurset tager udgangspunkt i børnebogen: Mig og min (særlige) rygsæk – En bog med viden, erfaringer og øvelser til dig, der har oplevet voldsomme konflikter eller vold i familien, skrevet af psykolog i Lev Uden Vold, Maria Nannestad Højer.

Til kurset vil du blive præsenteret for bogens indhold og blive klogere på:

  • Baggrundsviden om børn og unge udsat for vold i nære relationer
  • Følgevirkninger, der kan være af at vokse op med vold i familien
  • Konkrete terapeutiske og samtaletekniske ideer og øvelser til arbejdet med børn og unge og deres omsorgspersoner

Læs mere om bogen Mig og min (særlige) rygsæk.


Oplægsholderne er forfatter og psykolog i Lev Uden Vold, Maria Nannestad Højer, og videnskonsulent i Lev Uden Vold, Helle Dalgaard Lauridsen.

Målgruppe
Kurset er til fagpersoner, der arbejder med og møder børn og unge berørt af vold.
Det kan fx være ansatte på krisecentre, børnehuse og andre specialiserede indsatser.

Tid og sted
Vi afholder kurset i både Aarhus og København.

København
Fredag den 25. oktober 2019 kl. 09:30-15:30 – udsolgt
Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby (Tine Bryld Salen)
Tilmeldingsfrist er fredag den 18. oktober 2019 kl. 12:00

Aarhus
Onsdag den 6. november 2019 kl. 09:30-15:30 – udsolgt
DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Tilmeldingsfrist er onsdag den 30. oktober 2019 kl. 12:00

I løbet af vinteren 2019 og foråret 2020 tilbyder Lev Uden Vold flere kurser rundt i landet til fagfolk, der på forskellig vis arbejder med vold i nære relationer.

Kontakt os
For at tilmelde dig kurset kan du kontakte os på mail tilmeld@levudenvold.dk
I emnefeltet skal du huske at skrive navnet på kurset og den by, du deltager i.
Fx “Tilmelding til Vold i familien – støtte og øvelser til børn og unge, København”.

Kurset er gratis og inkluderer forplejning.

Væk fra denne side