Lev Uden Volds kurser

Lev Uden Vold tilbyder faglige kurser om vold i nære relationer til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i deres arbejde. Enten hvis du som fagperson arbejder direkte med voldsområdet eller af og til møder familier eller andre, der oplever vold i en nær relation.

Som fagperson har du måske oplevet at være i tvivl om, hvordan du skulle handle. Formålet med Lev Uden Volds kurser er at gøre dig klogere på, hvad vold er, hvordan du sætter ind over for sager om vold og give dig værktøjer til at hjælpe voldsudsatte, voldsudøvere og pårørende.

Hvert kursus har plads til 40 deltagere, og du får derfor mulighed for at møde andre fagfolk fra forskellige kommuner og organisationer.

I løbet af vinteren 2019 og foråret 2020 tilbyder Lev Uden Vold flere forskellige kurser rundt i hele landet til fagfolk, der på forskellig vis arbejder med vold i nære relationer.

Lev Uden Vold holder desuden forskellige faglige oplæg om vold i nære relationer til afdelinger, organisationer og fagpersoner rundt om i landet, som kan være relevante på jeres fyraftensmøder eller på faglige dage.

Læs mere om Lev Uden Volds oplæg her.

Lev Uden Volds kurser:


Vold i familien – støtte og øvelser til børn og unge – udsolgt

→ Dette kursus giver indsigt i arbejdet med børn og unge, der har oplevet vold i familien. Kurset tager udgangspunkt i børnebogen: Mig og min (særlige) rygsæk – En bog med viden, erfaringer og øvelser til dig, der har oplevet voldsomme konflikter eller vold i familien, skrevet af Maria Nannestad Højer, psykolog i Lev Uden Vold.

Du vil blive præsenteret for generel viden om børn og vold og blive introduceret til bogens indhold, hvor du kan blive klogere på, hvordan du kan benytte bogen i arbejdet med at støtte børn og unge, der har oplevet voldsomme konflikter eller vold i familien.


Vold i nære relationer – mødet med udsat og udøver

→ Kurset giver grundlæggende indsigt i, hvordan du som fagperson bliver opmærksom på, at en borger er berørt af vold, og hvordan du kan handle i mødet med både voldsudsatte og voldsudøvere.


Vold i nære relationer – opsporing og risikovurdering

→ Kurset giver dig viden om, hvordan man kan arbejde med opsporing og risikovurdering af vold i nære relationer. Du vil blandt andet få indsigt i, hvordan man kan bruge systematiske værktøjer til at opspore vold i nære relationer og vurdere risikoen for gentagen vold.

Du vil også blive introduceret til måder at blive opmærksom på borgere, som er udsat for vold fra omsorgspersoner og præsenteret for redskaber, som kan benyttes til at arbejde mere systematisk med opsporing og vurderingen af volden.


Kontakt os

For at tilmelde dig til et af Lev Uden Volds kurser kan du kontakte os på mail: tilmeld@levudenvold.dk

I emnefeltet skal du skrive navnet på det kursus, du ønsker at tilmelde dig og den by, du deltager i.

Væk fra denne side