Andre rådgivningstilbud

Her finder du en liste over andre rådgivningstilbud til voldsudsatte.

Husk, at det altid er muligt at få hjælp og rådgivning hos vores nationale hotline og vores juridiske rådgiver om vold i nære relationer og vold i familien.


Generel hjælp til voldsudsatte

Center for voldsramte (region Hovedstaden)Kontakt telefon: 38 64 98 18
Hjemmeside: https://www.frederiksberghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/center-for-voldsramte/Sider/default.aspx

Mødrehjælpen – Ud af Voldens Skygge og Råd Til Livet
Henvendelse til de to tilbud går gennem Mødrehjælpens nationale rådgivning Holdepunkt.
Kontakt telefon: 33458600
Hjemmeside: www.moedrehjaelpen.dk

Viso – Socialstyrelsens rådgivning
Kontakt telefon: 72 42 40 00
Hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/viso/radgivning-til-borgere

Etniske Forældre
Kontakt telefon: 70 27 03 66
Hjemmeside: http://etniskeforældre.dk/ 

Offerrådgivningen
Kontakt: 72 21 72 21
Hjemmeside: http://www.offerraadgivning.dk

Exit CIRKLEN – Når kærlighed bliver farlig
Exit CIRKLEN er Danmarks samtalegrupper for unge piger og kvinder og unge drenge og mænd, som er udsat for psykisk vold og negativ social kontrol.
Kontakt telefon: 51 70 03 93
Hjemmeside: www.exitcirklen.dk/

Exit TABU – Tal, Accepter, Bryd Ud.
Exit TABU er samtalegrupper for drenge og mænd, som er udsat for psykisk vold & negativ social kontrol i nære relationer.
Kontakt telefon: 51 70 03 93
Hjemmeside: http://www.exitcirklen.dk

Danner
Kontakt hotline: 33 33 00 47
Hjemmeside: https://danner.dk

Dialog mod Vold
Dialog mod Vold tilbyder behandling til både udøvere og udsatte. Forudsætningen for, at en familie kan komme i behandling, er at den, der udøver volden, ønsker at tage ansvar.
Kontakt: 35 30 17 17
Hjemmeside: http://dialogmodvold.dk/

Døgnvagten KBH
Kontakt rådgivning: 33 17 33 33

Mødrehjælpen – Råd Til Livet
Kontakt telefon: 33 45 86 00
Hjemmeside: http://moedrehjaelpen.dk/rad-til-livet/

Joan-Søstrene Aarhus
Kontakt: 40 30 42 12
Hjemmeside: http://joansoestreneaarhus.dk/

LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Kontakt: 32 95 90 19
Hjemmeside: http://www.lokk.dk

Mandecentret
Ring til Mandecentrets telefoniske rådgivning, voldmodmand.dk, alle hverdage fra kl. 09:00-16:00, hvis du som mand er udsat for psykisk og fysisk vold.
Kontakt: 70 11 62 63
Hjemmesider: www.mandecentret.dk og www.voldsmodmand.dk

Dansk Stalking Center
Kontakt rådgivning: 25 17 73 74
Hjemmeside: http://www.danskstalkingcenter.dk

Hjælp voldsofre
Kontakt: 86 41 59 00
Hjemmeside: http://voldsofre.dk

Medusa – et liv uden vold
Gratis og anonymt tilbud til kvinder, der er eller har været udsat for vold. Der tilbydes rådgivning, støttende samtaler, netværksgrupper og rådgivning til pårørende.
Tlf.: 28 76 87 76
E-mail: info@etlivudenvold.dk
Hjemmeside: www.etlivudenvold.dk

RED Center
Yder rådgivning ifm. æresrelaterede konflikter.
Kontakt: 70 27 76 66
Hjemmeside: https://red-center.dk/

Sig det til nogen
Gratis rådgivningsforløb for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk, fysisk eller andre former for vold.
Storkøbenhavn – tlf.: 33 33 00 47 og mail: sigdettilnogen@danner.dk
Ringsted – tlf.: 51 72 11 27 og mail: ps@ringsted-krisecenter.dk
Randers – tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35 og mail: sig-det-til-nogen@randers.dk
Kolding - tlf.: 75 53 17 81 og mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk
Holstebro - tlf.: 22 78 45 68 og mail: sdtn@holstebro.dk

Hjemmeside: https://danner.dk/sigdettilnogen

Åben anonym rådgivning
Gratis rådgivningsforløb for voldsudsatte kvinder i Lemvig, Struer og Holstebro kommune.
Holstebro Krisecenters rådgivnings telefon: tlf.: 22 78 45 68
Holstebro Krisecenter: tlf.: 96 11 48 40 og mail: krisecenter@holstebro.dk
Hjemmeside: www.holstebrokrisecenter.dk

 

Seksuel vold og seksuelle overgreb

Centre for voldtægtsofre (i hele Danmark)
Hjemmeside med kontakt til de enkelte centre: http://www.voldtaegt.dk

Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb (Landsforeningen Spor)
Kontakt: 28 35 71 78
Hjemmeside: http://landsforeningen-spor.dk

LivaRehab behandling af seksuelle overgreb
Anonym rådgivning: 88 44 20 00
Forløb hos LiveRehab: 88 44 20 00
Hjemmeside: www.livarehab.dk/

Joan-søstrene
Kontakt: 33 14 74 84
Hjemmeside: http://www.joan-soestrene.dk

Kvisten – Center for personer udsat for seksuelle overgreb
Telefonrådgivning for kvinder: 61 33 10 30
Telefonrådgivning for mænd: 61 33 44 00
Hjemmeside: www.kvistene.dk

Center for Seksuelt Misbrugte
Hjælp og rådgivning til personer over 18 år, der har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb i din barndom eller ungdom.
Centre flere steder i landet. Find oversigt og kontaktinformationer her: https://csm-danmark.dk/kontakt/

 

Hjælp til gravide

Mødrehjælpen – skjultgravid.dk
Råd og vejledning til dig, der er gravid og lever i et usundt parforhold, hvor din partner kontrollerer dig og måske også udsætter dig for vold.
Hjemmeside: https://moedrehjaelpen.dk/skjult-gravid/baerer-du-paa-en-hemmelighed/barnets-far-maa-ikke-vide-det/

Netværksdannelse

Dansk Røde Kors Q-net
Kontakt: 21 19 86 52
Hjemmeside: https://www.rodekors.dk/brug-for-hjaelp/qnet

Kvindenetværket – Røde Kors Hovedstaden
Kontakt telefon: 38 33 64 00
Hjemmeside: http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/netvaerk-for-koebenhavnere/kvindenetvaerket/

Etnisk Ung og URK’s mentorordning
Kontakt: 35 37 25 55
Hjemmeside: https://www.urk.dk/urk-mentor

Projekt Q-værk
Kontakt: 93 92 90 03
Hjemmeside: https://www.qvaerk.dk/

 

Rådgivning til unge

Bryd Tavsheden – om børnevold og kærestevold
Kontakt rådgivning: 20 67 05 06
Brevkasse: http://www.brydtavsheden.dk/har-du-brug-for-hjaelp/brevkasse/
Chat: https://www.brydtavsheden.dk/har-du-brug-for-hjaelp/chatten/
Digitale Ungegrupper: https://brydtavsheden.dk/aktiviteter/digitale-ungegrupper/
Hjemmeside: https://www.brydtavsheden.dk/

Ung på Linie/Ung Online
Kontakt rådgivning: 70 12 10 00
Hjemmeside: https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online

Headspace
Hjemmeside: https://www.headspace.dk/

RED-Rådgivning
Kontakt hotline: 70 27 76 66
Hjemmeside: https://red-center.dk/

TUBA
Hjemmeside: https://tuba.dk/

Tryg Ungdom – LivaRehab, behandling til unge udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold
Kontakt telefon: 53 71 61 06
Hjemmeside: http://www.livarehab.dk/om-os/trygungdom

Voldsom kærlighed
Kontakt telefon: 35 30 17 17
Hjemmeside: https://voldsomkaerlighed.dk/

Tryk her for at komme væk fra denne side