Krisecentre og andre rådgivningstilbud

Lev Uden Volds vision er at være en samlet stemme for voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd i Danmark.

For at sikre dette, ønsker vi blandt andet at etablere en fælles platform, hvor alle fagpersoner, der arbejder med vold i nære relationer og vold i familien, kan få et nødvendigt overblik over relevante rådgivningstilbud på området. Ligesom vi vil sikre mere viden på området.

På de følgende sider kan du finde en liste over alle krisecentre og andre rådgivningstilbud i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien.

Du kan finde alle kvindekrisecentre og mandekrisecentre i Danmark samt en oversigt over opholdssteder for både mænd og kvinder. Du kan også få et overblik over de aktuelle rådgivningstilbud for voldsudsatte i forbindelse med vold i nære relationer.


Selvhjælpsværktøjer

Via dette link kan du finde en liste med forskellige selvhjælpsværktøjer. Flere af selvhjælpsværktøjerne kan bruges af fagprofessionelle blandt andet som grundlag for at henvise voldsudsatte, voldsudøvere og pårørende til på egen hånd at søge mere information, støtte og rådgivning.

Selvhjælpsværktøjerne er både henvendt til børn, unge og voksne. Listen over selvhjælpsværktøjer er en del af vores kortlægning af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer.

Tryk her for at komme væk fra denne side