Andre rådgivningstilbud

Her finder du en liste over andre rådgivningstilbud til voldsudsatte.

Husk, at det altid er muligt at få hjælp og rådgivning hos vores nationale hotline og vores juridiske rådgiver om vold i nære relationer og vold i familien.

Andre rådgivningstilbud til voldsudsatte


Generel hjælp til voldsudsatte

Center for voldsramte
Kontakt telefon: 38 64 98 18
Hjemmeside: https://www.frederiksberghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/center-for-voldsramte/Sider/default.aspx

Mødrehjælpen – ud af voldens skygge
Kontakt rådgivning: 70 11 12 12
Hjemmeside: www.moedrehjaelpen.dk

Viso – Socialstyrelsens rådgivning
Kontakt telefon: 72 42 40 00
Hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/viso/radgivning-til-borgere

Dignity Institute – behandling ved traumerelateret vold
Kontakt telefon 33 76 06 00
Hjemmeside: https://dignityinstitute.dk/hvad-goer-vi/rehabilitering/projekter/familiebehandling-ved-traumerelateret-vold/

Etniske Forældre
Kontakt telefon: 70 27 03 66
Hjemmeside: http://etniskeforældre.dk/ 

Offerrådgivningen
Kontakt: 72 21 72 21
Hjemmeside: http://www.offerraadgivning.dk

Exitcirklen – Nej til psykisk vold og social kontrol. Samtalegrupper til piger og kvinder udsat for psykisk vold og social kontrol.
Kontakt telefon: 51700393
Hjemmeside: www.exitcirklen.dk/

Exit TABU – Tal, Accepter, Bryd Ud. Samtalegrupper til drenge og mænd udsat for psykisk vold og social kontrol.
Kontakt telefon: 51 70 03 93
Hjemmeside: http://www.exitcirklen.dk

Danner
Kontakt hotline: 33 33 00 47
Hjemmeside: https://danner.dk

Døgnvagten KBH
Kontakt rådgivning: 33 17 33 33

Mødrehjælpen – Råd Til Livet
Kontakt telefon: 33 45 86 00
Hjemmeside: http://moedrehjaelpen.dk/rad-til-livet/

LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Kontakt: 32 95 90 19
Hjemmeside: http://www.lokk.dk

Mandecentret
Kontakt: 70 11 62 63
Hjemmeside: www.mandecentret.dk

Dansk Stalking Center
Kontakt rådgivning: 25 17 73 74
Hjemmeside: http://www.danskstalkingcenter.dk

Hjælp voldsofre
Kontakt: 86 41 59 00
Hjemmeside: http://voldsofre.dk

Medusa – et liv uden vold
Tlf.: 28768776
E-mail: info@etlivudenvold.dk
Hjemmeside: www.etlivudenvold.dk

 

Seksuel vold og seksuelle overgreb

Centre for voldtægtsofre (i hele Danmark)
Hjemmeside med kontakt til de enkelte centre: http://www.voldtaegt.dk

Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb (Landsforeningen Spor)
Kontakt: 28 35 71 78
Hjemmeside: http://landsforeningen-spor.dk

LivaRehab behandling af seksuelle overgreb
Anonym rådgivning: 53 71 61 06
Forløb hos LiveRehab: 53 69 61 07
Hjemmeside: www.livarehab.dk/

Joan-søstrene
Kontakt: 33 14 74 84
Hjemmeside: http://www.joan-soestrene.dk

Kvisten – Center for personer udsat for seksuelle overgreb
Telefonrådgivning for kvinder: 61 33 10 30
Telefonrådgivning for mænd: 61 33 44 00
Hjemmeside: www.kvistene.dk

 

Netværksdannelse

Dansk Røde Kors Q-net
Kontakt: 21 19 86 52
Hjemmeside: https://www.rodekors.dk/brug-for-hjaelp/qnet

Kvindenetværket – Røde Kors Hovedstaden
Kontakt telefon: 38 33 64 00
Hjemmeside: http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/netvaerk-for-koebenhavnere/kvindenetvaerket/

Etnisk Ung og URK’s mentorordning
Kontakt: 35 37 25 55
Hjemmeside: https://www.urk.dk/urk-mentor

 

Rådgivning til unge

Bryd Tavsheden – om børnevold og kærestevold
Kontakt rådgivning: 20 67 05 06
Brevkasse: http://www.brydtavsheden.dk/har-du-brug-for-hjaelp/brevkasse/
Chat: https://www.brydtavsheden.dk/har-du-brug-for-hjaelp/chatten/
Hjemmeside: https://www.brydtavsheden.dk/

Etnisk Ung – Anonym rådgivning
Kontakt hotline: 70 27 76 66
Hjemmeside: http://www.etniskung.dk

Ung på Linie/Ung Online
Kontakt rådgivning: 70 12 10 00
Hjemmeside: https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online

Headspace
Hjemmeside: https://www.headspace.dk/

RED-Safehouse
Kontakt telefon: 45 11 78 00
Hjemmeside: http://red-safehouse.dk/ 

TUBA
Hjemmeside: https://tuba.dk/

Kærestevoldsramte unge – Center for selvmordsforskning
Kontakt telefon: 66 13 88 11
Hjemmeside: www.selvmordsforskning.dk/projekter/kaerestevoldsramte-unge/

Tryg Ungdom – LivaRehab, behandling til unge udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold
Kontakt telefon: 53 71 61 06
Hjemmeside: http://www.livarehab.dk/om-os/trygungdom

Væk fra denne side