Krisecentre og rådgivningstilbud

Lev Uden Volds vision er at være en samlet stemme for voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd i Danmark.

For at sikre dette, ønsker vi blandt andet at etablere en fælles platform, hvor alle fagpersoner, der arbejder med vold i nære relationer og vold i familien, kan få et nødvendigt overblik over relevante rådgivningstilbud på området. Ligesom vi vil sikre mere viden på området.

På de følgende sider kan du finde en liste over alle krisecentre og andre rådgivningstilbud i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien.

Du kan finde alle kvindekrisecentre og mandekrisecentre i Danmark samt en oversigt over opholdssteder for både mænd og kvinder. Du kan også få et overblik over de aktuelle rådgivningstilbud for voldsudsatte i forbindelse med vold i nære relationer.

Væk fra denne side