Juridiske notater fra Lev Uden Vold

På denne side kommer der løbende juridiske notater fra vores juridiske rådgiver.

De juridiske notater informerer blandt andet om lovændringer og nye afgørelser, der har betydning for arbejdet med vold i nære relationer.

Notaterne er tænkt som en hjælp til fagpersoner på krisecentrene eller fagpersoner, der på anden vis arbejder indenfor feltet vold i nære relationer og vold i familien.

Her kan du læse mere om lovgivningen på området.

Juridiske notater


December 2017

Klageadgang til Ankestyrelsen

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at det bliver muligt at klage til Ankestyrelsen over afgørelser efter §109, stk. 3 og §110, stk. 3, om optagelse og udskrivning.
Læs hele notatet om etablering af klageadgang til Ankestyrelsen.

Udskrivning hos krisecentre og boformer

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at princippet om, at det alene er lederen af krisecentret eller boformen, der kan træffe afgørelse om udskrivning, stadfæstes.
Læs hele notatet om kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra krisecentre og boformer.

Væk fra denne side