Lev Uden Volds kurser

Lev Uden Vold tilbyder faglige kurser om vold i nære relationer til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i deres arbejde. Enten hvis du som fagperson arbejder direkte med voldsområdet eller af og til møder familier eller andre, der oplever vold i en nær relation.

Som fagperson har du måske oplevet at være i tvivl om, hvordan du skulle handle. Formålet med Lev Uden Volds kurser er at gøre dig klogere på, hvad vold er, hvordan du sætter ind over for sager om vold og give dig værktøjer til at hjælpe voldsudsatte, voldsudøvere og pårørende.

Hvert kursus har plads til 40 deltagere, og du får derfor mulighed for at møde andre fagfolk fra forskellige kommuner og organisationer.

Lev Uden Vold holder desuden forskellige faglige oplæg om vold i nære relationer til afdelinger, organisationer og fagpersoner rundt om i landet, som kan være relevante på jeres fyraftensmøder eller på faglige dage. Læs mere om Lev Uden Volds oplæg her.

Lev Uden Volds kurser:


Vi har i øjeblikket ingen planlagte kurser. 


Kontakt os

Har du spørgsmål om vores kurser, kan du kontakte os på mail: formidling@levudenvold.dk