Behandlingstilbud til voldsudøvere

Lev Uden Volds vision er at være en samlet stemme for voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd i Danmark.

For at sikre dette, ønsker vi blandt andet at etablere en fælles platform, hvor alle fagpersoner, der arbejder med vold i nære relationer og vold i familien, kan få et nødvendigt overblik over relevante rådgivnings- og behandlingstilbud på området. Ligesom vi vil sikre mere viden på området.

Nedenfor kan du finde en liste over behandlingstilbud til personer, der udøver vold i en nær relation.

 

Behandlingstilbud til voldsudøvere


Dialog mod vold
Kontakt: 35 30 17 17
Hjemmeside: www.dialogmodvold.dk

Lev Uden Vold – Slip volden
Læs mere her. 

Væk fra denne side