Behandlingstilbud til voldsudøvere

Lev Uden Volds vision er at være en samlet stemme for voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd i Danmark.

For at sikre dette, ønsker vi blandt andet at etablere en fælles platform, hvor alle fagpersoner, der arbejder med vold i nære relationer og vold i familien, kan få et nødvendigt overblik over relevante rådgivnings- og behandlingstilbud på området. Ligesom vi vil sikre mere viden på området.

Nedenfor kan du finde en liste over behandlingstilbud til personer, der udøver vold i en nær relation.

 

Behandlingstilbud til voldsudøvere


Dialog mod vold
Kontakt: 3530 1717
Hjemmeside: www.dialogmodvold.dk

Lev Uden Vold – Slip volden
Læs mere her. 

Dansk Stalking Center - specialiseret behandling til stalkingudøvere
Kontakt: 2760 4016
Hjemmeside: www.danskstalkingcenter.dk 

Tryk her for at komme væk fra denne side