Antologi om vold i familien

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og rigtig mange andre fagfolk møder hver dag familier, som lever med vold. Og vi ved, at mange fagfolk rammes af tvivl om, hvad de skal stille op i mødet med volden. Og med god grund. For vold i familien er et komplekst område.

Alligevel ved vi, at voldsområdet generelt glimrer i sit fravær på professionsuddannelserne.

Lige nu er der begrænset undervisningsmateriale, som underviserne kan benytte sig af. Samtidig er vold i familien ikke en fast del af grunduddannelsen på professionsrettede uddannelser.

Derfor har Lev Uden Vold og Mary Fonden i samarbejde med Akademisk Forlag udgivet en helt ny antologi Vold i familien – viden for fagfolk.

For første gang samler vi den nyeste viden om vold i familien i en antologi, som er skræddersyet til undervisningen på relevante uddannelser. Alt sammen for at klæde fremtidens fagpersoner på til at kunne gribe ind, når de har en mistanke om vold i en familie langt tidligere, end tilfældet er i dag.

Om vold i familien - viden for fagfolk

Den nye antologi om vold i familien introducerer undervisere og studerende for en række tematikker om vold i familien med bidrag fra forskere inden for området og organisationer med specialiserede indsatser til både voldsudsatte og voldsudøvere.

Bogen tager dig både igennem et historisk overblik over vold i familien og giver indsigt i psykisk vold, vold i etniske minoritetsfamilier samt forskellige indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere i Danmark.

Blandt andet har MødrehjælpenLOKKDannerDialog mod VoldMandecentretVIVE og mange andre organisationer bidraget til antologien.

Du kan vælge enten at:

Har du problemer med at downloade filen? Så prøv at skifte til en anden browser.
Hvis du stadig oplever problemer, kan du kontakte os på kontakt@levudenvold.dk.