Lovgivningen

Her kan du læse om lovgivningen på området

Socialfaglig definition af psykisk vold

Materialer

Her finder du plakater, postkort og pjecer fra Lev Uden Vold.

Juridiske notater fra Lev Uden Vold

Publikationer

Find publikationer om vold i nære relationer

National hotline

Login for medarbejdere

Væk fra denne side