Danske publikationer

Under Radaren – Vold mod mænd i nære relationer

Mandecentret har udgivet faghæftet Under Radaren. Faghæftet beskriver omfanget af voldsudsatte mænd i Danmark og præsenterer personlige fortællinger om vold fra Mandecentrets rådgivningssamtaler og gruppedialoger.

Typer af drab i Danmark

Rapport fra justitsministeriets forskningskontor “Typer af drab i Danmark” analyserer drabssager i Danmark fra år 2012 til år 2017.

Psykisk vold mod børn i hjemmet

Rapporten kortlægger, hvad der forstås ved psykisk vold, omfanget af risikofaktorer og konsekvenser for børn og unge udsat for eller vidne til psykisk vold og gode eksempler på indsatser til at forebygge, opspore eller behandle børn og unge, der har været udsat for psykisk vold. 

Væk fra denne side