Alle publikationer

Mig og min (særlige) rygsæk

Mig og min (særlige) rygsæk henvender sig til børn og unge, der har oplevet voldsomme konflikter eller vold i familien.

Uddrag: Resumé og anbefalinger

Resumé og anbefalinger er et uddrag af Lev Uden Volds samlede undersøgelse: Partnervold – kommunernes praksis og indsats.

Socialpolitisk Redegørelse 2018 – Kvinder på kvindekrisecentre

I Børne- og Socialministeriets rapport Socialpolitisk Redegørelse 2018 er der for første gang et temakapitel om ”Kvinder på kvindekrisecentre”. Her har man set nærmere på de voldsudsatte kvinders uddannelse og beskæftigelse i perioden op til, at kvinderne bliver indskrevet på et krisecenter.

Socialfaglig definition af psykisk vold i nære relationer

Lev Uden Vold præsenterede i oktober 2018 en socialfaglig definition af psykisk vold. Det er målet og ambitionen, at definitionen skal give et fælles grundlag at tale om psykisk vold ud fra. Det gælder især blandt de fagprofessionelle, der skal bidrage til at opspore, forebygge og håndtere volden. Men også blandt befolkningen generelt.

Væk fra denne side