Volden står på alt for længe, før voldsudsatte kvinder får hjælp

|

Kategorier

Nyheder
|

Ny årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter i 2018 viser, at de fleste kvinder er udsat for psykisk vold og bliver alt for længe i et voldeligt forhold.

Katja Laukkonen Ravn

Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter i 2018 viser, at de fleste kvinder er udsat for psykisk vold og bliver alt for længe i et voldeligt forhold.

98 procent af kvinderne på et krisecenter i 2018 har været udsat for psykisk vold, mens 82 procent af kvinderne har været udsat for fysisk vold. Ser vi på børn indskrevet på krisecentrene i 2018, har 24 procent inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, og 60 procent været udsat for psykisk vold. Det viser nye tal fra Socialstyrelsens årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter i 2018. Du kan læse Socialstyrelsens årsstatistik her. Kvinder og børn, der har ophold på et kvindekrisecenter, kan have været udsat for en eller flere typer af vold. De kan blandt andet have været udsat for fysisk vold, psykisk vold, materielle ødelæggelser, økonomisk kontrol og seksuelle overgreb. Det er vigtigt, at fagpersoner kender til de forskellige tegn på vold for at kunne hjælpe voldsudsatte kvinder og børn i en svær situation. I Lev Uden Vold afholder vi derfor kurser til fagfolk om vold i nære relationer for at give mere viden og konkrete værktøjer i mødet med voldsudsatte og voldsudøvere i det daglige arbejde. Se oversigt over kurser her.

Vi skal sætte ind over for volden tidligt

Det er forskelligt, hvor længe kvinderne har været udsat for vold i det seneste voldsforhold og i deres voksenliv, når de får ophold på et kvindekrisecenter. Årsstatistikken viser blandt andet, at 23 procent af kvinderne har været udsat for vold i 5-10 år i det seneste voldsforhold, inden de fik ophold på et krisecenter. ”Volden står ofte på i alt for lang tid, og det kan have langvarige og altoverskyggende konsekvenser for den voldsudsatte. Med mere fokus på opsporing og forebyggende indsatser kan vi bedre sikre, at kvinderne får hjælp til at bryde med volden, før den vokser sig stor og meget indgribende”, siger Sine Gregersen, sekretariatschef i Lev Uden Vold. I Lev Uden Vold har vi lavet en kortlægning over redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer, som kan hjælpe fagfolk, når de møder volden i deres arbejde. Find kortlægningen her. Til vinter 2019 udkommer Lev Uden Vold med flere hæfter om opsporing og risikovurdering af vold i nære relationer til fagfolk, der på forskellig vis møder voldsudsatte og voldsudøvere. Det er afgørende, at vi får klædt fagpersoner bedre på til at spotte og sætte ind over volden, inden den eskalerer.

Flere tal fra årsstatistikken

  • Danmarks Statistik har opgjort, at der i blev indskrevet 2.019 kvinder og 1.915 børn på et krisecenter i 2018.
  • Gennemsnitsalderen på kvinderne var 35 år. 17 procent af kvinderne var 18-24 år, mens 10 procent var 50 år eller derover.
  • Når kvinder indskrives på et krisecenter, har de ofte deres børn med. Størstedelen af både piger og drenge på et krisecenter er 0-6 år.
  • Ved størstedelen af de registrerede henvendelser, svarende til 59 procent, er henvendelsen kommet fra en voldsudsat kvinde. 12 procent af henvendelserne er kommet fra den sociale bagvagt, døgnvagt eller sagsbehandler i kommunen. 3 procent og 1 procent af henvendelserne er kommet fra henholdsvis politiet og sygehus/skadestue.
Find årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter 2018 her.

Vil du følge med på mail?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor: Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt. Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig. [gravityform id="1" title="true" description="true"]
Tryk her for at komme væk fra denne side