Styrk din viden om vold i nære relationer på diplommodul udviklet af Lev Uden Vold og Professionshøjskolen Absalon

|

Kategorier

Nyheder
|

Vil du vide mere om vold i nære relationer? Ønsker du redskaber til at opspore og håndtere voldsproblematikker? Tilmeld dig allerede i dag diplommodulet ‘Vold i nære relationer’, og glæd dig til syv lærerige undervisningsgange i foråret/sommeren 2023.

Som fagperson med borgerkontakt kan du have en afgørende betydning for mennesker, der lever med vold i nære relationer.

Diplommodulet ‘Vold i nære relationer’ er udviklet i et partnerskab mellem Lev Uden Vold og Professionshøjskolen Absalon. Modulet henvender sig særligt til fagpersoner, der eksempelvis arbejder som socialrådgiver, socialpædagog eller psykoterapeut. Det kan være i en kommune, på et krisecenter, i misbrugsbehandling eller som familiekonsulent.

Konkrete redskaber til opsporing

Partnervold kan have alvorlige fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger for dem, der udsættes for volden. Det samme gælder de børn, der overværer vold mod en forælder. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner har viden om og opmærksomhed på, hvordan de kan opspore og hjælpe mennesker, der oplever vold i nære relationer.

Modulets syv undervisningsgange giver overblik over voldens omfang, karakter og kompleksitet. Deltagerne får mulighed for at arbejde med konkrete redskaber til at opspore og håndtere vold i situationer, hvor der kan være mistanke eller viden om vold.

Praksisnære dilemmaer og udfordringer

Modulet tager afsæt i de dilemmaer og udfordringer, som fagpersoner kan møde i hverdagen. Det betyder også et fokus på flere perspektiver i det voldsfaglige felt; den voldsudsattes, udøverens og barnets perspektiv og de følgevirkninger, som arbejdet i det voldsfaglige felt kan have for de fagprofessionelle.

Modulet giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med de faglige dilemmaer og problemstillinger, som fagprofessionelle må navigere i ved mistanke eller viden om vold. Målet er, at deltagerne får styrket deres faglige viden, så de kan give kvalificeret rådgivning og støtte til børn og voksne, de møder i det daglige arbejde.

Modulet udbydes af Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med rådgivere, psykologer og videnskonsulenter fra Lev Uden Vold.


Interesseret?

Læs mere om modulet, starttidspunkt, pris, tilmeldingsfrist og mere her.

Du kan også lytte til en spændende podcast, hvor tidligere deltagere og undervisere på uddannelsen deler deres refleksioner over praksis og udbyttet af modulet.

Du kan også læse mere om Absalon.

Tryk her for at komme væk fra denne side