Stillingsopslag: Studenter til Lev Uden Volds nationale hotline

|

Kategorier

Nyheder
|

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker, der har vold tæt inde på livet? Har du kendskab til rådgivningsarbejde og lyst til at dygtiggøre dig inden for feltet? Så er det måske dig, vi leder efter.

Om Lev Uden Volds nationale hotline

Lev Uden Volds nationale hotline er en anonym og gratis telefonrådgivning, der har åbent 24 timer i døgnet året rundt. Hotlinens målgruppe er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, voldtægtsofre, pårørende samt fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen. Hotlinen rådgiver og vejleder akut i forhold til henvendelser, der vedrører vold i nære relationer med henblik på at støtte borgeren i bedre at kunne handle i forhold til volden og dens konsekvenser. Hotlinen oplyser desuden både om relevante ambulante tilbud til hotlinens målgrupper samt om ledige pladser på kvindekrisecentre og specialiserede botilbud for voldsudsatte mænd.

Om stillingerne

Vi søger 3 studentermedhjælpere, som kan understøtte hotlinens rådgivere i forbindelse med mødeaktivitet, weekendvagter, sygdom og ferie.

Du vil indgå i et introduktionsprogram, hvor du vil blive klædt på til at rådgive voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, voldtægtsofre, pårørende og fagpersoner. Du vil bl.a. blive introduceret til viden om vold i nære relationer, samtalemetodikker og henvisningsmuligheder.

Du vil blive en del af Lev Uden Volds rådgivningscenter, som bl.a. består af 5 socialfaglige rådgivere, en juridisk rådgiver, en håndfuld studentermedhjælpere/vikarer og en rådgivningschef tilknyttet hotlinen. Du vil altid have mulighed for at sparre med teamet, ligesom der er mulighed for at kontakte hotlinens bagvagt ved behov for akut sparring. 

Vi forestiller os, at:

  • du er under uddannelse inden for det socialfaglige eller psykologiske felt – gerne halvvejs med din professionsbacheloruddannelse eller på kandidatniveau.
  • du har erfaring med at arbejde med mennesker - og meget gerne med rådgivningsarbejde.
  • du har interesse for vold i nære relationer – og meget gerne erfaring med området.
  • du har kendskab til den motiverende samtale og den narrative metode.
  • du er tryghedsskabende og tillidsvækkende.
  • du er selvstændig og trives med at arbejde alene.
  • du har færdigheder til at rådgive på engelsk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes snarest muligt og senest pr. 1. januar 2022.

Du vil have et skiftende antal vagter afhængig af ferieperioder, sygdom og andre aktiviteter. Du kommer til at indgå i en tilkaldeordning, hvor du i nogle situationer skal springe til med kort varsel. Du skal være indstillet på at arbejde alle døgnets timer fordelt på dag-, aften-, nat- og weekendvagter.

Dit primære arbejdssted vil være Lev Uden Volds kontor i dagtimerne. Aften-, nat- og weekendvagter varetages som rådighedsvagter hjemmefra eller fra kontoret. Stillingerne befinder sig i gråzonen mellem lønnet og frivilligt arbejde, men med en symbolsk aflønning pr. time døgnet rundt. Der vil løbende være mulighed for supervision.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag d. 22. november 2021. Stillingerne søges ved at sende en motiveret ansøgning samt CV til job@levudenvold.dk. Angiv venligst ”Studentermedhjælper til Lev Uden Volds hotline” i emnefeltet på din mail.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte direktør Sine Gregersen på tlf. 29 32 22 76 eller sg@levudenvold.dk, hvis du har konkrete afklarende spørgsmål til stillingen.

Om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vi er et nationalt videns- og rådgivningscenter, der producerer og formidler viden om vold i nære relationer og tilbyder hjælp og rådgivning gennem vores nationale hotline, juridiske rådgivning og terapeutiske rådgivningsforløb.

Vi har et særligt ansvar for at sikre et bredt målgruppeperspektiv og favner i vores arbejde både voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, voldtægtsofre, pårørende og fagfolk, der beskæftiger sig med målgruppen. Målet er færre voldsudsatte i Danmark fremover.

Klik ind på www.levudenvold.dk og læs mere om enhedens opgaver og organisering. Du finder os også på Facebook, Instagram og LinkedIn.