Stillingsopslag: Psykolog med teamlederfunktion til Lev Uden Vold

|

Kategorier

Nyheder
|

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker, der har vold tæt inde på livet? Er du uddannet psykolog med voldsfaglig erfaring og lyst til at omsætte den i en ny og meningsfuld kontekst? Så er vores ledige stilling som psykolog med teamlederfunktion i en nyoprettet stilling hos Lev Uden Vold måske noget for dig.

Hjælp os med at give alle et liv uden vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vi har et særligt ansvar for at sikre et bredt perspektiv på voldsområdet og favner i vores arbejde både voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, voldtægtsofre, pårørende og fagfolk, der beskæftiger sig med målgruppen.

Lev Uden Vold består af et videnscenter og et rådgivningscenter, der samlet set arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der lever med vold i nære relationer eller har oplevet voldtægt. Det gør vi med konkrete tilbud til målgruppen, ny viden, formidling samt øget opmærksomhed og debat i samfundet.

Som noget nyt skal vi i Lev Uden Vold i 2022 og 2023 udvikle og implementere en ny, meningsfuld opgave, som Folketinget har bedt os om at løfte; vi skal tilbyde voldsudsatte mænd og deres evt. ledsagende børn psykologbehandling i forbindelse med, at de tager ophold på et mandekrisecenter eller et herberg.

Konkret skal Lev Uden Vold i en forsøgsperiode på to år tilbyde 10 timers psykologhjælp til mænd, som tager ophold på mandekrisecentre og herberger som følge af, at de har været udsat for vold eller trusler om vold i en nær relation. Vi skal også tilbyde mellem 4 og 10 timers psykologhjælp til de børn, der ledsager deres far under opholdet. Det svarer til den psykologbehandling, som kvinder samt deres evt. ledsagende børn har ret til i forbindelse med ophold på et krisecenter, jf. servicelovens § 109.

Det er den opgave, du skal hjælpe os med at udvikle og løfte.

Om stillingen

Du vil som Lev Uden Volds nye psykolog med teamlederfunktion blive ansat i rådgivningscentret i Lev Uden Vold. Her vil du referere til rådgivningschefen og blive fagansvarlig for Lev Uden Volds forsøgsordning vedr. psykologbehandling af mænd og deres evt. ledsagende børn i 2022 og 2023.

Du vil som en af dine første opgaver være med til at ansætte dine tre nye kollegaer i teamet, som du også får en koordinerende rolle i forhold til. Du får desuden det faglige ansvar for udvikling af psykologbehandlingen i tæt samarbejde med rådgivningschefen og dine kollegaer, ligesom du også får det faglige ansvar for at planlægge og implementere behandlingen. Endelig skal du også selv varetage en del af psykologbehandlingen.

Du skal med andre ord være med til at opbygge Lev Uden Volds nye psykologindsats for voldsudsatte mænd på mandekrisecentre og herberger og deres evt. ledsagende børn. Det betyder, at du skal brænde for selve behandlingen, hvor du skal medvirke til at hjælpe voldsudsatte mænd og deres evt. ledsagende børn til at genetablere et liv uden vold. Samtidig skal du også trives med at være med til at definere alle nye rutiner, arbejdsgange og samarbejdsflader for den nye indsats i tæt samarbejde med rådgivningschefen og dine øvrige kollegaer.

Hos Lev Uden Vold tager vi afsæt i den narrative metode samt den responsbaserede tilgang i vores behandlingspraksis, hvorfor du skal være motiveret for at opbygge psykologbehandlingen på baggrund af disse tilgange.

Om dig

  • Du er uddannet psykolog.
  • Du har relevante voldsfaglige kompetencer og behandlingsmæssig erfaring med de særlige problematikker, der knytter sig til vold i nære relationer, social kontrol mv.
  • Du har indgående kendskab til og erfaring med at anvende den narrative metode og den responsbaserede tilgang.
  • Du er tryghedsskabende og tillidsvækkende og har erfaring med at arbejde med mennesker i krise og sårbare situationer.
  • Du har erfaring med projektledelse og/eller teamledelse.
  • Du arbejder selvstændigt, struktureret og er ansvarlig i forhold til dine opgaver, som du følger til dørs.
  • Du er god til at opbygge netværk, er samarbejdsorienteret og mener, at de bedste løsninger skabes i fællesskab.
  • Erfaring med psykologbehandling af børn er en fordel, men ikke et krav.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes fuld tid pr. 1. januar 2022 i en stilling, der er tidsbegrænset indtil den 31. december 2023. Arbejdsstedet er Lev Uden Volds lokaler i København. Løn efter gældende overenskomst på det statslige område.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag den 18. november 2021. Stillingen søges ved at sende en samlet pdf-fil med motiveret ansøgning og CV til job@levudenvold.dk. Angiv venligst navnet på den stilling, du søger, i emnefeltet på din mail.

Vi forventer, at første samtalerunde finder sted mandag den 22. november 2021, og at anden samtalerunde finder sted torsdag den 25. november 2021.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte direktør Sine Gregersen på tlf. 2932 2276 eller sg@levudenvold.dk, hvis du har konkrete afklarende spørgsmål til stillingen.

Klik ind på www.levudenvold.dk og læs mere om enhedens opgaver og organisering. Du finder os også på Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram.

 

Download opslaget som pdf.