Rådgiver (barselsvikariat) til Lev Uden Volds nationale hotline

|

Kategorier

Nyheder
|

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker, der har vold tæt inde på livet? Har du erfaring med rådgivningsarbejde og lyst til at omsætte den i en ny og meningsfuld kontekst? Så er det ledige barselsvikariat hos Lev Uden Volds nationale hotline måske noget for dig.

Om Lev Uden Volds nationale hotline

Lev Uden Volds nationale hotline er en anonym og gratis rådgivning, der har åbent 24 timer i døgnet året rundt. Hotlinens målgruppe er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, deres pårørende samt fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen.

Hotlinen rådgiver og vejleder i forhold til henvendelser, der vedrører vold i nære relationer eller voldtægt med henblik på at støtte borgeren i bedre at kunne handle i forhold til volden og konsekvenserne deraf. Hotlinen oplyser desuden både om relevante ambulante tilbud til alle hotlinens målgrupper samt om, hvor der er ledige pladser på kvindekrisecentre og specialiserede botilbud for voldsudsatte mænd.

Om stillingen

Vi søger en rådgiver i et barselsvikariat, som kan indgå i det nuværende team bestående af fire socialfaglige rådgivere, en juridisk rådgiver og en rådgivningschef. Teamet bistås af et vikarkorps. Derudover kommer du til at samarbejde med videnskonsulenter, terapeuter mv. fra Lev Uden Volds øvrige indsatsområder.

Du skal kunne se dig selv i arbejdet med at varetage telefonisk- og chatrådgivning af voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, deres pårørende samt fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen. Dertil kommer arbejdsopgaver ifm. udvikling af hotlinens indsatser, samarbejde med eksterne aktører, formidlingsopgaver mv. Der er gode muligheder for at have indflydelse på egne arbejdsopgaver.  

Du skal kunne trives med skiftende arbejdstider fordelt på dagvagter, aften/nattevagter og weekendvagter. Du vil i forbindelse med dagvagter, teammøder, supervision mv. mødes med dine kolleger på kontoret, mens du vil skulle varetage aften/nattevagter og weekendvagter selvstændigt. De selvstændige vagter bakkes altid op med en tilgængelig bagvagt. 

Du bliver ved opstart klædt på til at varetage arbejdet via et introduktionsprogram, hvor du introduceres til generel voldsfaglig viden, viden om målgrupperne, samtaleteknikker og rådgivning som metode. Introduktionsprogrammet indebærer også en følgeordning, hvor du får mulighed for at observere dine kolleger i rådgivningssituationen. Desuden tilbydes løbende supervision med resten af teamet.

Vi forestiller os, at:

  • Du har en relevant socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund (fx socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske).
  • Du har erfaring med rådgivningsarbejde via telefon og/eller chat.
  • Du har erfaring med at rådgive mennesker i krise og sårbare situationer.
  • Du er tryghedsskabende og tillidsvækkende.
  • Du bruger naturligt den motiverende samtale som et udgangspunkt for din rådgivning og har lyst til at arbejde med udgangspunkt i den narrative metode og responsbaseret praksis.
  • Du har færdigheder til at rådgive på engelsk.
  • Du har faglig indsigt i voldsområdet.
  • Du har faglig viden inden for det familieretlige og socialretlige område.
  • Du er ansvarlig i forhold til dine opgaver og kan følge dem til dørs.
  • Du er samarbejdsorienteret og mener, at de bedste løsninger skabes i fællesskab.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes pr. 1. november 2021 eller snarest muligt med en ugentlig arbejdstid svarende til 37 timer. Stillingen er et barselsvikariat, som udløber 30.06.2022 – med mulighed for forlængelse.

Arbejdstiden i forbindelse med rådgivningsarbejdet sker i skiftende vagter i dag-, aften- og nattetimer, som placeres på alle ugens 7 dage, herunder helligdage. Weekendvagter og vagter på udvalgte helligdage afholdes som 24 timers rådighedsvagt. Timerne mellem kl. 17 og kl. 00 på hverdage afholdes som rådighedsvagt uden for arbejdsstedet. Timer, som afvikles mellem kl. 00 og 07 (alle dage), afholdes som sovende rådighedsvagt uden for arbejdsstedet og normeres med 50 %. Du skemalægger selv varetagelsen af dine øvrige opgaver med undtagelse af fastlagte fællesmøder.

Du skal forberede dig på, at du skal planlægge dine ferier i koordination med dine kollegaer.

Dit primære arbejdssted vil være Lev Uden Volds lokaler på H.C. Andersens Boulevard, idet rådgivningen som minimum udføres fra Lev Uden Volds lokaler i dagtimerne på hverdage.

Løn jf. gældende overenskomst på det statslige område.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til stillingen tirsdag d. 19.10.2021. Stillingen søges ved at sende en motiveret ansøgning samt CV i en samlet pdf-fil til job@levudenvold.dk. Angiv venligst navnet på den stilling, du søger, i emnefeltet på din mail.

Vi forventer, at første samtalerunde finder sted d. 25.10.2021 og at anden samtalerunde finder sted d. 27.10.2021.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte rådgivningschef Ninna Vous Degenkolw på tlf. 29 22 21 79 eller nvd@levudenvold.dk, hvis du har konkrete afklarende spørgsmål til stillingen.

Om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vi er et nationalt videns- og rådgivningscenter, der producerer og formidler viden om vold i nære relationer og tilbyder hjælp og rådgivning gennem vores nationale hotline, juridiske rådgivning, efterværnsgrupper og terapeutiske rådgivningsforløb.

Vi har et særligt ansvar for at sikre et bredt målgruppeperspektiv og favner i vores arbejde både voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvende, kvinder og mænd, deres børn, deres pårørende og fagfolk, der beskæftiger sig med målgruppen. Målet er, at ingen mennesker skal være udsat for vold i Danmark fremover.

Løs mere om vores opgaver og organisering her på siden. Du finder os også på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.