Lad os fortsat turde at tale om vold i nære relationer i 2021 - kun sådan kan vi sammen stoppe volden

Sine Gregersen, direktør for Lev Uden Vold

Det er svært at tale om året, der er gået, uden også at tale om corona. Corona har påvirket vores allesammens hverdag – og gør det fortsat. Og for mennesker, der lever med vold tæt inde på livet, har corona gjort livet endnu sværere.

Da Danmark lukkede ned i marts sidste år, oplevede vi, at volden i nogle familier blev hyppigere og grovere, og samtidigt var det sværere at række ud efter hjælp. I takt med genåbningen af samfundet kom der derfor flere henvendelser fra mennesker, der havde brug for hjælp og rådgivning.

Lige nu er coronakrisen og nedlukningen af samfundet endnu en gang medvirkende til at skabe social isolation og begrænse den fysiske kontakt mellem mennesker. Og for mennesker, der lever med vold tæt inde på livet, kan den sociale isolation få volden til at eskalere.

I en tid, hvor vi skal holde afstand og begrænse fysisk kontakt med vores netværk, er det derfor særligt vigtigt at være opmærksom på vores nære omgivelser. Vi har alle – både du og jeg – et ekstra ansvar for at være opmærksomme på mistrivsel i vores nære omgivelser og spørge ind, hvis vi ser tegn på vold.

Hvis du har brug for hjælp til, hvordan du kan tale med dine nære om en evt. bekymring, kan du døgnet rundt ringe til vores hotline på tlf. 1888 for en snak derom.

Og det gælder ikke kun, mens corona er over os. Det gælder altid. Vores undersøgelse Veje mod et liv uden vold fra efteråret viser nemlig, at det har afgørende betydning for mennesker, der lever med vold tæt inde på livet, når venner og familie spørger ind og udtrykker deres bekymring.

Når vi viser, at vi står klar med hjælp og støtte, kan det være afgørende for den enkeltes erkendelse af at leve med vold tæt inde på livet og finde motivationen til at bryde med volden.

Vi fortsætter arbejdet

I Lev Uden Vold arbejder vi hver dag for at bekæmpe vold i nære relationer og hjælpe de mennesker, der lever med vold tæt inde på livet. Og vi arbejder for at sætte vold i nære relationer på dagsordenen, så vi alle sammen kan få mere viden om volden, dens former og konsekvenser.

Det er vores mål, at ingen mennesker i Danmark i fremtiden skal leve med vold i en nær relation.

Da reserveforhandlingerne faldt på plads ved udgangen af 2020, kunne vi med glæde og stolthed fortælle, at vi har fået midler til at fortsætte vores indsats mod vold i nære relationer de kommende år.

Jeg er utrolig taknemmelig for, at vi fortsat har mulighed for at arbejde henimod vores mål og fortsætte hjælpen.

For et år siden styrkede vi vores hotline for at kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning til voldsudsatte, voldudøvere, deres pårørende og fagpersoner på området. Og i løbet af sidste år har vores rådgivere på hotlinen haft næsten 5.000 samtaler med mennesker om vold i en nær relation.

Det viser mig, at der er rigtig mange mennesker rundt i landet, der har brug for hjælp og støtte til at håndtere den situation, de befinder sig i. Og det viser mig, at der i den grad er brug for vores indsats på området.

Mange vigtige opgaver i 2021

Sammen med vores nye bevilling er vi desuden blevet bedt om at løse en række nye vigtige opgaver de kommende år.

Vi skal bl.a. sørge for, at vi som samfund får mere viden om mænds voldsudsathed. I dag ved vi nemlig ikke særlig meget om den vold, mænd bliver udsat for. Og med denne viden kan vi også blive klogere på, hvilken hjælp der er behov for.

I forlængelse af vores undersøgelse af voldsudsatheden blandt mænd skal vi derfor udvikle og stå for et to-årigt forsøg, der skal tilbyde gratis psykologbehandling til voldsudsatte mænd og deres eventuelle børn.

Derudover er vi også blevet bedt om at tilbyde hjælp og rådgivning til voldtægtsofre. Nu er det derfor muligt at ringe anonymt døgnet rundt til vores hotline på tlf. 1888, hvis du har været udsat for voldtægt, eller hvis du er i tvivl, om det er det, der er sket. Eller hvis dine seksuelle grænser er blevet overskredet. Vores rådgivere er klar til at lytte og hjælpe - uanset om voldtægten er sket i en nær relation eller ej.

I 2021 indleder vi desuden et samarbejde med flere politikredse rundt i landet, hvor vi skal være med til at styrke politiets kontakttagen til voldsudsatte og voldsudøvere i forbindelse med husspektakler.

Vi er fuld af gåpåmod og klar til at løfte de nye opgaver. Og jeg vil gerne takke for tilliden og opbakningen til vores arbejde.

Sammen mod vold

I 2021 ser vi også frem til at fortsætte det gode samarbejde med de mange dygtige aktører på området og med vores politikere, der de seneste år har været med til at sætte fokus på voldsområdet. Regeringen og støttepartierne sikrede med finansloven for 2020 et tiltrængt og historisk løft af voldsområdet, som er blevet styrket yderligere af tiltag under coronakrisen. Og der har været glædelige politiske tilkendegivelser om, at dette kun er de første skridt.

Vi vil gerne være med til at gå forrest i kampen mod vold i nære relationer. Men vi kan kun stoppe volden ved at arbejde sammen. Og vi bærer alle sammen – pårørende, fagpersoner, du og jeg – et vigtigt ansvar i forhold til at bekæmpe vold i nære relationer.

Tak for opbakningen og samarbejdet i 2020 – vi ser frem til at forsætte arbejdet og tale endnu mere om vold i nære relationer i 2021.

-

Sine Gregersen, direktør for Lev Uden Vold