Nyt formandskab i Lev Uden Vold

|

Kategorier

Nyheder
|

Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen, er ny bestyrelsesformand i Lev Uden Vold. Hun tiltræder med øjeblikkelig virkning efter afgående bestyrelsesformand Lisbeth Jessen, direktør i Danner, starter som direktør i Anti Doping Danmark pr. 1. februar 2022. Trine Schaldemose får følgeskab af Jesper Rønn-Simonsen, direktør i Dialog Mod Vold, der indtræder som næstformand.

Mette Marie Yde, vicedirektør i Danner, indtræder i Lev Uden Volds bestyrelse som erstatning for Lisbeth Jessen.

Trine Schaldemose udtaler om rollen som bestyrelsesformand:

”Jeg går til opgaven som bestyrelsesformand i Lev Uden Vold med stor ydmyghed og med store ambitioner for voldsområdet. Vi er - i fællesskab - siden Lev Uden Volds etablering, lykkedes med at sætte vold i nære relationer på dagsordenen ud fra et vidensbaseret grundlag. Det har medvirket til et gevaldigt løft af voldsområdet, som hele sektoren har haft brug for,” siger Trine Schaldemose, der tilføjer, at næste skridt er at sikre en ambitiøs, helhedsorienteret handleplan for vold i nære relationer, hvor området samtidig prioriteres økonomisk.

Om den afgående bestyrelsesformand, Lisbeth Jessen, siger Trine Schaldemose:

”Jeg vil knytte en særlig tak til Lisbeth Jessen for hendes store indsats. Jeg har som næstformand haft et tæt og godt samarbejde med Lisbeth, der har været den toneangivende og drivende kraft i bestyrelsesarbejdet. Det har kendetegnet Lisbeth, at hun i offentligheden meget præcist har været i stand til at sætte ord på den virkelighed, som mange ofre for vold oplever i deres møde med krisecentre, ambulante behandlingstilbud, civilsamfund, politi og offentlige myndigheder, samtidig med at hun har peget på løsninger.”

Du kan læse om hele Lev Uden Volds bestyrelse her.

Lev Uden Vold er etableret af fem organisationer, der er repræsenteret i Lev Uden Volds bestyrelse. Udover Danner, Mødrehjælpen og Dialog Mod Vold, tæller de stiftende organisationer også LOKK og Mandecentret. Alle fem organisationer har stor viden og erfaring inden for voldsområdet med både voldsudsatte og voldsudøvende kvinder, mænd og børn.