Ny rapport fra VIVE og Lev Uden Vold: Partnervold er meget udbredt, men størstedelen anmelder den ikke

|

Kategorier

Nyheder
|

Der findes flere former for partnervold end blot fysisk vold, og omkring 82.000 kvinder og 43.000 mænd har været udsat for mindst én voldsform inden for det seneste år. Det viser ny rapport, som også viser at kun en brøkdel af partnervolden rapporteres til politiet.

VIVE og Lev Uden Vold offentliggør i dag en ny rapport, som er baseret på svar fra mere end 17.000 respondenter i den danske befolkning. Som noget nyt estimerer forskerne i undersøgelsen et samlet omfang af fysisk, psykisk, seksualiseret og økonomisk partnervold i Danmark. Rapporten kaster også lys over mørketallet, dvs. partnervold som politiet ikke har kendskab til.

Rapporten er baseret på tre nationale spørgeskemaundersøgelser fra 2012, 2016 og 2020, som endvidere er koblet med registerdata. Analyserne giver estimater for kvinder og mænds udsathed for partnervold i det seneste år i Danmark.

Konstitueret direktør i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner siger om rapporten:

- For første gang har vi nu estimater på, hvor mange kvinder og mænd, der samlet set udsættes for partnervold, hvor både fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk partnervold indgår. Det er vigtigt at kigge på flere voldstyper, og ikke kun den fysiske vold, når vi ønsker at få mere viden om udbredelsen og nuancerne i partnervold som fænomen.

 

Omkring 82.000 kvinder og 43.000 mænd er udsat for partnervold

Rapporten belyser forekomsten af partnervold i Danmark ved at anvende indikatorer på fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk partnervold. 4,5 pct. af de kvindelige respondenter og 2,4 pct. af de mandlige respondenter har været udsat for mindst en af disse fire partnervoldsformer inden for det seneste år. Rapporten sammenligner forekomsten af partnervold i 2020 med forekomsten i 2012. Hen over denne periode ser vi gennemgående et signifikant fald i befolkningens udsathed for vold i almindelighed, mens andelen, som oplever partnervold, kun er faldet meget svagt.

Voldshændelserne spænder fra enkeltstående og mindre alvorlig vold til vold, som kan have en gentagende og mere grov karakter. Omsætter man de forholdsvis små procentdele til et antal, bliver estimatet, at ca. 82.000 (mellem 74.000 og 89.000) kvinder og 43.000 (mellem 37.000 og 50.000) mænd årligt er udsat for partnervold. Dette estimat er imidlertid behæftet med en betydelig usikkerhed.

- Der findes forskellige estimater for, hvor mange der årligt udsættes for partnervold og vold i nære relationer. Simpelthen fordi der er forskellige metodiske tilgange og udfordringer ved at undersøge et sensitivt emne som vold. Det er godt, at vi nu har et samlet estimat for fire voldsformer. Det er dog som med de tidligere undersøgelser på området sådan, at tallene er behæftet med betydelig usikkerhed. De skal derfor anvendes med varsomhed, siger Louise Glerup Aner.     

 

Høje mørketal for partnervold

Undersøgelsen viser også, at det kun er en brøkdel af tilfældene med partnervold, som politiet får kendskab til.  De kvinder og mænd som i undersøgelsen rapporterer at have været udsat for mindst en form for partnervold indenfor det seneste år, har også svaret på, om de selv har anmeldt partnervolden, eller om politiet har fået kendskab til volden på en anden vis.

Her viser undersøgelsen, at 5 procent af dem, der har været udsat for partnervold, har anmeldt volden mens 4 procent angiver, at politiet har fået kendskab på anden måde. Det samlede mørketal, det vil sige de tilfælde af partnervold, som politiet ikke får kendskab til, er 92 procent.

- Rapporten viser, at både kvinder og mænd ikke er tilbøjelige til at anmelde partnervold til politiet. Det ser også ud til, at mørketallet er højere, når det gælder partnervold end når det gælder anden vold. Der er altså nogle særlige udfordringer, der gør sig gældende i forhold til politiets kendskab til vold, når den foregår i parrelationer, siger Louise Glerup Aner fra Lev Uden Vold.

Hele rapporten kan downloades her

 

Tryk her for at komme væk fra denne side