Ny håndbog til lærere og pædagoger skal hjælpe med at opdage vold i hjemmet

|

Kategorier

Nyheder
|

Det er skadeligt for børn at leve i et hjem med vold, og her kan lærere og pædagoger spille en afgørende rolle, så børn der udsættes for - eller overværer vold i hjemmet - får tidlig hjælp. En ny håndbog skal med råd og vejledning ruste lærere og pædagoger til at hjælpe barnet. Den viden er der brug for, mener Danmarks Lærerforening og BUPL, der hilser bogen velkommen.

Hvor bekymret skal man være, før man som lærer eller pædagog underretter de sociale myndigheder om vold i hjemmet? Og hvordan skal man i dagligdagen tale med et barn om sin bekymring og samtidig bevare en god relation til barnet og forældrene?

Det er nogle af de spørgsmål, som en ny håndbog behandler. Bag håndbogen ’Hvordan opdager jeg, at et barn oplever vold i hjemmet, og hvordan kan jeg hjælpe barnet?’ står organisationen Lev Uden Vold, og bogen er blevet til i samarbejde med BUPL og Danmarks Lærerforening samt en lang række organisationer, som arbejder med børn, der er udsat for vold i hjemmet.

Mange skolelærere og pædagoger har oplevet et barn i mistrivsel. Men at roden til mistrivslen er vold bag hjemmets fire vægge, kan være vanskeligere at få øje på.

- Vi ved fra nyere undersøgelser, at der i en 8. klasse med 28 elever i gennemsnit sidder 6 børn, der inden for det seneste år har været udsat for fysisk vold. Rigtig mange børn vil også være vidne til vold blandt forældrene. Lærere eller pædagoger vil ofte fornemme, at noget er galt, men hvornår og hvordan de skal reagere på det, opleves som vanskeligt at vurdere, siger Elsebeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold.

Tvivl må ikke være en barriere for at handle

Lærere og pædagoger nævnes tit som voksne, der kan gøre en forskel for udsatte børn. Men ofte har de ikke konkret og sikker viden om, hvad der sker i hjemmet. Tegnene kan være diffuse og flertydelige, men usikkerhed og tvivl må ikke blive en barriere for at handle. Derfor opfordrer håndbogen også til, at lærere og pædagoger drøfter deres bekymringer med kolleger og ledelse.

- Hvis man er pædagog og mistænker, at et barn bliver udsat for vold derhjemme, så har man brug for konkrete redskaber og viden, man kan støtte sig op ad. Vold i hjemmet er noget, der foregår i det skjulte og kan have mange forskellige ansigter, men som pædagog, der er tæt på barnet, kan man ofte mærke ændringer i barnets adfærd og måde at omgås andre på. Håndbogen kan være en god kilde til at støtte op om ens faglighed som pædagog og hjælpe med at sætte den rigtige proces i gang, siger Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL.

Håndbogen giver en grundviden om vold i nære relationer, forskellige voldsformer og tegn på vold. Indholdet bygger både på forskningsbaseret viden, på praksiserfaringer om vold mod børn og på den gældende lovgivning på området. Men selvom loven er klar, kan en bekymring give anledning til både tvivl og dilemmaer for lærere og pædagoger.

- Når læreren får en bekymring, mistanke eller viden om vold i hjemmet, er det vigtigt, at man ikke står alene med ansvaret. Sparring og god støtte fra ledelse og kolleger er en forudsætning for, at skolen kan håndtere de svære dilemmaer, herunder samarbejdet med hjemmet, og sætte rigtigt ind, siger Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. 

Håndbogen udkommer torsdag den 13. april 2023, og Lev Uden Vold håber at kunne bidrage til dialog mellem kollegaer og ledere, så fagprofessionelle føler sig bedre rustet til at reagere på bekymringer, mistanke eller viden om børn, som oplever vold i hjemmet.


Om håndbogen

Håndbogen er udarbejdet af Lev Uden Vold og er blevet til i samarbejde med Danmarks Lærerforening, BUPL samt en række specialiserede organisationer, der arbejder med vold i hjemmet, bl.a. Dialog Mod Vold, Bryd Tavsheden, Danner, RED Center, De Anbragtes Vilkår, Mandecentret og LOKK. 

Børnefaglige eksperter fra Mødrehjælpen, Børns Vilkår og Joannahuset har desuden kvalificeret og leveret tekst til håndbogen.

Download hele håndbogen her.

Download en kortere guide her.

Tryk her for at komme væk fra denne side