Med ny donation kan vi bedre række ud til sårbare grupper

En ny donation fra Hanne og Paul Müllers Fond skal hjælpe os med at nå ud med viden om vold i nære relationer og informere om muligheden for at få hjælp.

Vores hotline havde i 2020 næsten 5.000 samtaler med mennesker om vold i en nær relation. De fleste af henvendelserne er fra mennesker, der er udsat for vold og har brug for hjælp og rådgivning.

Meget få af disse mennesker har anden etnisk herkomst end dansk, og vi ønsker i højere grad at nå ud til denne målgruppe og fortælle om muligheden for at få hjælp, hvis man oplever vold i en nær relation.

Dette får vi nu muligheden for, da Hanne og Paul Müllers Fond har valgt at donere 65.000 kroner til at styrke vores kommunikation på flere forskellige sprog.

Tusind tak til Hanne og Paul Müllers Fond for donation – vi er meget taknemmelige for jeres støtte!

Alle skal vide, at der er hjælp at få

Donationen skal bruges til at producere informationsmateriale på flere forskellige sprog om vold i nære relationer og præsentere mulighederne for hjælp.

Materialet skal sendes ud til blandt andet jobcentre, læger og biblioteker i hele landet, så en bred målgruppe og særligt sårbare grupper får mulighed for at blive bekendt med materialerne. 

Vi vil også bruge materialet i vores eget formidlingsarbejde til fagpersoner og organisationer, så disse også bliver klar over, at der findes materiale om vold i nære relationer på andre sprog end dansk.

Vi glæder os til at præsentere materialerne, når de er helt klar.