Markant flere voldsudsatte kvinder rækker ud efter hjælp hos Lev Uden Volds nationale hotline

|

Kategorier

Nyheder
|

Lev Uden Vold oplever en kraftig stigning i antallet af henvendelser til den nationale hotline 1888, som rådgiver om vold i nære relationer. Det er særligt voldsudsatte kvinder, der benytter den døgnåbne hotline. Det er lykkedes at sætte fokus på vold i nære relationer som et problem, man kan få hjælp til at komme ud af, mener direktør i Lev Uden Vold, på baggrund af tallene.

På FN's Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder i dag den 25. november, viser nye
tal fra Lev Uden Volds nationale hotline 1888, at flere og flere voldsudsatte kvinder rækker ud
efter hjælp.

Med blandt andet et nyt udspil til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab har der de
senere måneder været massivt fokus på vold mod kvinder – også den vold, som foregår i nære
relationer, hvor særligt kvinder udsættes for vold af en partner eller tidligere partner.

Det kan organisationen Lev Uden Vold mærke på antallet af henvendelser til den nationale hotline
1888 – en døgnåben, gratis og anonym rådgivning om vold i nære relationer. Her er antallet af
opkald om voldsudsatte kvinder 45 procent højere i perioden august til oktober i år, sammenlignet
med samme periode sidste år. Tallet dækker over henvendelser fra både kvinderne selv, pårørende
og fagpersoner. Også opkald fra voldsudsatte mænd er steget, men stigningen er markant større
for kvinder.

Direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, ser stigningen som en indikation på, at et årelangt
øget fokus på vold i nære relationer bærer frugt:

”Vi ved, at det stadig kun er en brøkdel af dem, som er udsat for vold, som rækker ud efter hjælp.
Men de senere år har vi opnået betydelige landvindinger på voldsområdet i form af blandt andet
en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold, gratis psykologhjælp til kvinder på
krisecentre og en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det er alle tiltag, som ikke bare har
styrket voldsudsattes rettigheder, men også løftet den offentlige samtale. Vi har sendt et klart
signal om, at vold i nære relationer ikke længere er et privatanliggende, men et samfundsproblem,
vi skal tage hånd om,” siger hun.

Også blandt fagpersoner og pårørende ses en stigning i antallet af henvendelser. Særligt for
fagpersoner er stigningen markant, på hele 83 procent – og det er vigtigt, siger Elsebeth Kirk
Muff:

”Vi ser rent faktisk den største relative stigning i henvendelser fra fagpersoner, og jeg ser det som
et udtryk for, at samfundets frontaktører – fagpersoner med borgerkontakt i for eksempel
kommuner, politi og i sundhedsvæsenet – har skærpet opmærksomheden og deres kompetencer til
opsporing af vold i nære relationer og derfor i højere grad søger rådgivning. Det er et godt tegn,
fordi vi ved, at viden er helt afgørende i forhold til at handle og komme volden til livs,” siger
Elsebeth Kirk Muff.


Fakta om Lev Uden Volds hotline

Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder anonym og gratis telefonisk rådgivning. Telefonen er
åben 24 timer i døgnet året rundt.

Målgruppen er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, pårørende og fagpersoner.
Derudover er mennesker udsat for seksualiseret vold i ikke-nære relationer også en del af
målgruppen.


Spørgsmål til nyheden?

Pressekontakt

Tlf.: 3149 4441

Tryk her for at komme væk fra denne side