Lev Uden Volds efterværnsgrupper lukker

|

Kategorier

Nyheder
|

Lev Uden Vold har i tre år tilbudt forløb i efterværnsgrupper til tidligere voldsramte. Nu er tiden imidlertid kommet til at overdrage metoden til andre interesserede aktører.

Da vi i Lev Uden Vold begyndte vores arbejde tilbage i 2017, fik vi til opgave i en treårig periode at udvikle og implementere et ambulant efterværnstilbud for kvinder, mænd og børn, der har levet med vold tæt på livet, men som er brudt med volden.

Formålet med efterværnstilbuddet var at understøtte den enkelte i at bearbejde voldsoplevelserne med henblik på at komme videre til et liv uden vold.

Tilbuddet udmøntede sig i vores efterværnsgrupper, hvor vores dygtige terapeuter og psykologer siden opstarten i 2018 har hjulpet kvinder, mænd og børn rundt i hele landet til at bearbejde deres traumer og reetablere et liv uden vold.

I forbindelse med forlængelsen af Lev Uden Vold fra 2021-2024 er det imidlertid besluttet, at vi fremover skal fokusere vores kræfter anderledes, og derfor lukker vores efterværnsgrupper i løbet af foråret 2021.

I stedet for at tilbyde forløb i efterværnsgrupper vil vi fokusere på vores videns- og formidlingsarbejde, vores nationale hotline og juridiske rådgivning, vores terapeutiske tilbud til voldsudøvere, ligesom vi også vil forberede den psykologbehandling af mænd og børn på mandekrisecenter, som vi er blevet bedt om at levere i 2022 og 2023.

Efterværnsmetoden kan benyttes af andre aktører

Udviklingen af vores efterværnstilbud har resulteret i en gennemprøvet og virksom metode, som vi meget gerne fremover stiller til rådighed for andre aktører, der måtte have ressourcer og lyst til at etablere efterværnsgrupper i eget regi.

”Jeg er utrolig glad for de positive tilbagemeldinger, vi løbende har fået på vores terapeuters og psykologers arbejde, og glæder mig over, at vi de sidste tre år har kunnet hjælpe kvinder, mænd og børn til at bearbejde de traumer, de har været udsat for. Nu er tiden imidlertid kommet til at give depechen videre til andre aktører, der ønsker at hjælpe kvinder, mænd og børn, der har levet med vold tæt inde på livet, til at bearbejde deres traumer”, siger Sine Gregersen, direktør i Lev Uden Vold.