Lev Uden Volds direktør i Sjællandske Medier: "Antallet af partnerdrab skal ned"

|

Kategorier

Nyheder
|

"Vi må konstatere, at vores samfund har svært ved at nedbringe antallet af partnerdrab," skriver Sine Gregersen, direktør i Lev Uden Vold, i dette debatindlæg i Sjællandske Medier.

Dommen for drabet på Maria From Jakobsen blev afsagt i forrige uge. På bestialsk vis fratog hendes mand hende livet i et nøje planlagt drab. To børn har mistet deres mor og en familie er fuldkommen opløst. Det er på alle måder forfærdeligt.

Samtidig er det et eksempel på en type af alvorlig kriminalitet, vi som samfund er alt for dårlige til at forebygge. Hver evig eneste partnerdrab er en tragedie og en ekstrem alvorlig forbrydelse. Men vi må konstatere, at vores samfund har svært ved at nedbringe antallet af partnerdrab.

Det er så svært at forstå, hvorfor et forhold, der starter med kærlighed, kan ende med drab. Men vi ved ganske meget om partnerdrab. Den vigtige viden skal vi ikke kun anvende i opklaringen af forbrydelsen. Den skal vi også bruge til at undgå drab.

 

Hvert fjerde drab er et partnerdrab

Retsmediciner og forsker Asser Hedegård Thomsen har afdækket samtlige 1417 drab begået i Danmark hen over en periode på 25 år. Han konkluderer, at partnerdrab udgør mere end en fjerdedel af alle drab. Det betyder, at partnerdrab er den største enkeltstående drabstype i Danmark.

300 af de 536 kvinder, der blev dræbt mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af deres partner. Det svarer til 56 procent af alle drab på kvinder. Det klare billede er altså, at partnerdrab er ganske udbredt, og at ofrene primært er kvinder.

Mange tror måske, at de fleste partnerdrab sker i affekt. Pludseligt og uden forvarsel. Det er forkert. Forskning viser, at partnerdrabene meget ofte er en kulmination på forudgående psykisk eller fysisk partnervold, hvor kontrol, voldsom jalousi, trusler, isolering og ydmygelser har været forudgående tegn.

Den engelske professor i kriminologi, Jane Monckton Smith, mener sågar, at partnerdrabet er et af de mest forudsigelige drab, der findes. Det betyder, at vi kan sætte ind langt før, end vi gør i dag. Hvis vi vil.

 

Der er brug for politisk handling, hvis vi skal forebygge partnerdrab

I Lev Uden Vold driver vi en hotline, som du kan ringe til på tlf. 1888 døgnet rundt alle ugens dage. Gratis og anonymt. Det kan du gøre både, hvis du er udsat for vold, hvis du er pårørende, eller hvis du selv udøver vold. Vi kan hjælpe dig. For ingen fortjener at leve et liv med vold.

Men udover det, vi alle kan gøre sammen, vil jeg også gerne sende en opfordring til vores politikere. For selvom der de senere år er sket ganske meget på voldsområdet rent politisk, så er der også fortsat mere, der skal gøres.

Drab skal naturligvis straffes. Men straf kan ikke stå alene. Hvis vi skal bekæmpe vold i nære relationer i Danmark, er vi nødt til at hjælpe de mennesker, der udøver vold, til at ændre deres adfærd. Når vi nu ved, at der er risiko for, at fysisk og psykisk partnervold kan udvikle sig til drab, er det helt afgørende, at vi som samfund sætter ind over for den voldelige adfærd langt tidligere, end tilfældet er i dag. På den måde kan vi ikke alene forhindre drab. Vi kan selvsagt også stoppe volden før og dermed mindske de alvorlige konsekvenser, der kan være ved at leve et liv med vold.

Vi har derfor brug for en mere ambitiøs national handleplan på voldsområdet, som også klart har til formål at nedbringe partnerdrab i Danmark. De politiske tilkendegivelser fra regeringen og justitsministeren har tidligere været positive, men der brug for at sætte mere handling bag ordene. På tværs af ministerområder.

Vi skal tilbyde mere og bedre hjælp til dem, der udøver vold, og som rent faktisk ønsker at give slip på den voldelige adfærd. Det, ved vi, virker - men de få tilbud, der er, har lange ventelister, og det betyder, at vi i dag slet ikke kan hjælpe alle de voldsudøvere, der faktisk selv søger hjælpen. Det er på alle måde uhensigtsmæssigt.

Vi skal blive bedre til at arbejde med risikovurderinger og samarbejde på tværs af myndigheder om at stoppe volden. Der skal udbredes viden og konkrete værktøjer i kommunerne, hos politiet, i sundhedssektoren og i daginstitutioner og skoler. Personer i familieretssystemet skal være langt dygtigere til at opspore tegnene, som vi ved, der er. For vi kan handle på dem. Selv som almindelige mennesker ved at spørge ind til trivslen hos vores pårørende.

Det er selvfølgelig ikke let. Men det er bestemt heller ikke nogen umulig opgave, hvis der er politisk vilje. Og det er det, der skal til, hvis vi skal blive bedre til at spotte volden, før den eskalerer og i værste instans ender i drab.

 

Læs debatindlægget på Sjællandske Mediers hjemmeside her