Lev Uden Vold udvider åbningstider for juridisk rådgivning

|

Kategorier

Nyheder
|

Vi oplever en stigende efterspørgsel på juridisk rådgivning om vold i nære relationer og udvider derfor åbningstiderne for Lev Uden Volds juridiske rådgivning.

Fra mandag den 27. juni kan fagpersoner kontakte Lev Uden Volds juridiske rådgivning tre dage om ugen i stedet for to.

Den juridiske rådgivning er målrettet fagpersoner, der ringer på vegne af en voldsudsat og har konkrete juridiske spørgsmål om vold i nære relationer.

Den juridiske rådgivning rådgiver også voldsudsatte og voldsudøvende mænd og kvinder samt deres pårørende, som visiteres til den juridiske rådgivning via Lev Uden Volds nationale hotline på tlf. 1888.

Fagpersoner kan ringe og tale med en juridisk rådgiver, som kan give faglig sparring i blandt andet sager af strafferetlig karakter, samt sager om skilsmisse, forældremyndighed og samvær.

Den juridiske rådgivning kan også vejlede fagpersoner, som har spørgsmål til krisecenterophold, kommunale forhold og udlændingeret.  

Har du som fagperson spørgsmål af lettere juridisk karakter, henviser vi til Lev Uden Volds nationale hotline på tlf.: 1888. Her kan du helt anonymt og døgnet rundt tale med en rådgiver, også i weekender, ferier og på helligdage.

Personer, som er udsat for vold, udøver vold eller er pårørende, kan også kontakte den nationale hotline 1888 for juridisk rådgivning. Her vil en rådgiver tage imod opkaldet og besvare juridiske spørgsmål eller henvise til en jurist ved behov.

Du kan læse mere om Lev Uden Volds juridiske rådgivning her

Tryk her for at komme væk fra denne side