Lev Uden Vold tilbyder opkvalificering af kommunale jobcentre

|

Kategorier

Nyheder
|

Jobcentermedarbejdere kan spille en central rolle i at opspore borgere, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Derfor tilbyder Lev Uden Vold opkvalificering af kommunale jobcentre, der ønsker at styrke deres medarbejderes viden om og kompetencer i opsporing af borgere, der oplever vold i nære relationer.

Lev Uden Vold tilbyder landets kommuner at indgå et partnerskab, som giver jobcentrets medarbejdere redskaber til at identificere og henvise borgere til specialiseret hjælp.

Gennem undervisning og øvelser opbygger jobcentrets medarbejdere en grundlæggende viden om vold i nære relationer. De lærer for eksempel, hvad der kendetegner forskellige voldsformer, og hvordan de identificerer tegn hos en borger, der oplever vold i en nær relation.

Lev Uden Vold faciliterer 1-2 workshops med inddragelse af cases fra medarbejdernes egen praksis i jobcentret. Her kan medarbejderne afprøve samtaleteknikker til samtale om vold med en borger eller vende spørgsmål og usikkerheder, der kan opstå i arbejdet. 

Kommunen vil derudover modtage eksemplarer af Lev Uden Volds håndbog målrettet kommunale sagsbehandlere om opsporing og håndtering af sager om partnervold i kommunen.

Partnerskab med Køge Kommune

Som led i aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025 har Lev Uden Vold fået tildelt midler til at styrke kommunernes viden om og kompetencer i tidlig opsporing af borgere, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer

Gennem et partnerskab med Køge Kommune er Lev Uden Vold i gang med at afvikle workshops for kommunens jobcentermedarbejdere, ansat i ressourceforløbs- og kontanthjælpsteamet.

Partnerskabet løber i september måned og skal styrke medarbejdernes viden om og kompetencer i opsporing af borgere, der oplever vold i nære relationer.


Interesseret i et partnerskab med Lev Uden Vold?  

Kontakt videnskonsulent Line Hauritz Jørgensen ved interesse eller for at høre mere på tlf. 29222185 eller på mail: lhj@levudenvold.dk.

Tryk her for at komme væk fra denne side