Lev Uden Vold starter forsøgsordning med psykologbehandling til voldsudsatte mænd på botilbud

|

Kategorier

Nyheder
|

1. april indleder Lev Uden Vold en forsøgsordning, hvor vi tilbyder gratis psykologbehandling til mænd udsat for vold i nære relationer med ophold på et mandekrisecenter eller § 110-botilbud. Ledsagende børn er også omfattet af ordningen.

Fra og med 1. april indleder Lev Uden Vold et nyt tilbud på voldsområdet. Her starter en ny forsøgsordning nemlig op, hvor Lev Uden Vold tilbyder 10 timers psykologhjælp til mænd, der er har været udsat for vold i nære relationer og har ophold på mandekrisecentre og andre § 110-botilbud.

Eventuelt ledsagende børn er også omfattet af ordningen.

Indsatsen er finansieret gennem udmøntningen af den såkaldte SSA-reserve 2021-2024, som et bredt flertal af Folketingets partier blev enige om i november 2020.

Ser frem til samarbejde med mandekrisecentre og § 110-botilbud om hjælpen til mænd

Psykologbehandlingen skal medvirke til at styrke de voldudsatte mænds selvværd, selvforståelse og selvstændighed gennem fokus på deres konkrete erfaringer, responser, færdigheder og viden. Målet er at genskabe grundlaget for trivsel og udvikling for den enkelte mand såvel som hans evt. ledsagende barn/børn, og forebygge alvorlig psykisk mistrivsel samt social deroute.

Forsøgsordningen skal desuden bidrage med viden om behovet for og betydningen af psykologbehandling blandt mænd på mandekrisecentre og § 110-botilbud. Lev Uden Vold også undersøge psykologbehandling fremadrettet kan organiseres og implementeres.

Behandlingschef i Lev Uden Vold Mia Lind Winther siger:

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med denne vigtige og meningsfulde opgave og gøre en forskel for de voldsudsatte mænd. Vi ser også frem til at komme tættere på de ansatte på mandekrisecentrene og §110-botilbuddene rundt om i landet og til at kunne medvirke til at bibringe ny viden til det samlede voldsfaglige felt.

Voldsfagligt udgangspunkt for behandlingen

Behandlingen udføres af autoriserede psykologer og baserer sig på Lev Uden Volds brede viden. Afsættet er således voldsfagligt. Den oplevede vold samt den enkelte voldudsatte mand eller det ledsagende barns forståelse og bearbejdning af denne vil være omdrejningspunktet for det terapeutiske forløb.

Som led i forsøgsordningen har Lev Uden Vold pr. 1. april ansat Carolina Aviña Ortega og Nicolas Huyot Dreier, som sammen med behandlingschef Mia Lind Winther kommer til at stå for psykologbehandlingen. Alle har flere års erfaring inden for det voldsfaglige område.

FAKTA: Sådan hjælper vi

  • Psykologbehandlingen indgår som et specialiseret behandlingsrettet supplement til voldsudsatte mands og evt. ledsagende børns ophold på et mandekrisecenter eller et §110 botilbud.
  • Psykologbehandlingen er for voldsudsatte mænd, som har ophold på et mandekrisecenter eller §110-botilbud og har oplevet vold i nære relationer. fra partner, ekspartner, forældre, stedforældre, børn eller andre nære slægtninge, som har delt bolig med den voldsudsatte.
  • Der tilbydes også behandling for børn, som følger deres far under opholdet.
  • Der er mulighed for op til 10 psykologsamtaler.
  • Behandlingen vil fortrinsvis finde sted i Lev Uden Volds lokaler i København, på sigt fra andre udvalgte lokationer i landet eller virtuelt/telefonisk.
  • Hvorvidt, behandlingstilbuddet er relevant, afklares først i dialogen mellem manden og det pågældende mandekrisecenter/botilbud. Dernæst ved en visiterende samtale hos den behandlingsansvarlige psykolog i Lev Uden Vold.

For henvisning kontakt behandlingschef Mia Lind Winther på telefon: 31 71 44 41, eller send en mail med evt. afklarende spørgsmål og kontaktinformationer til psykolog@levudenvold.dk.

Du/I vil derefter blive kontaktet hurtigst muligt.

Læs meget mere om psykologbehandlingen til voldsudsatte mænd her.