Lev Uden Vold søsætter projekt om støtte til voldtægtsofre

|

Kategorier

Nyheder
|

Nyt projekt hos Lev Uden Vold skal undersøge, hvilke behov for støtte, hjælp og rådgivning voldtægtsofre kan have efter overgrebet.

I 2021 starter vi hos Lev Uden Vold et nyt vidensprojekt, der skal sætte fokus på støtte til voldtægtsofre.

Projektet har til formål at undersøge, hvilke behov for støtte, hjælp og rådgivning voldtægtsofre kan have efter overgrebet. For det er ikke altid nemt selv at opsøge hjælp efter en voldtægt, og mange faktorer kan gøre processen endnu sværere – herunder ofrets relation til gerningsmanden og hvor lang tid, der er gået siden voldtægten.

Projektet kommer til at munde ud i en undersøgelse, som vi håber kan være med til at understøtte et videns- og kompetenceløft hos fagpersoner, der arbejder med feltet. Sammen kan vi forhåbentligt give voldtægtsofre lige den støtte, de har brug for.

Udover den samlede undersøgelse vil vi også præsentere nye informations- og rådgivningsmaterialer målrettet henholdsvis fagpersoner og voldtægtsofrene selv.

Undersøgelsen og det tilhørende materiale udgives i februar 2022.