Lev Uden Vold offentliggør årsrapport for 2022

|

Kategorier

Nyheder
|

I dag offentliggør Lev Uden Vold en årsrapport med data og indsigter fra den nationale hotline og den juridiske rådgivning. Markant flere voldsudsatte, pårørende og fagpersoner har i 2022 ringet til Lev Uden Volds nationale hotline 1888 for at få rådgivning om vold i nære relationer end de foregående år.

Nu er det muligt at få indblik i, hvad der fylder i de mange samtaler på den nationale hotline. For i dag præsenterer Lev Uden Vold årsrapporten for rådgivningen i 2022. Udover at give indblik i de henvendelser, som Lev Uden Vold modtog på den nationale hotline og i den juridiske rådgivning, indeholder årsrapporten også data fra den nationale pladsoversigt over ledige krisecenterpladser.

Elsebeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, er glad for at kunne præsentere årsrapporten i et opdateret format. 

- Årsrapporten er efterspurgt viden for organisationer, krisecentre, fagpersoner og politikere, og som national enhed har vi en væsentlig opgave i at omsætte vores tætte kontakt til de mennesker, der lever med eller er i berøring med vold i nære relationer, til viden for feltet. Vi er derfor glade for at kunne præsentere årsrapporten i et nyt og lettilgængeligt format, der samtidig giver et indblik i de problemstillinger, som brugerne af den nationale hotline oplever.

Volden har stået på i årevis, når voldsudsatte ringer  

Tvivl er et gennemgående tema i mange opkald, hvilket årsrapporten også viser med eksempler fra samtaler. Her er det ofte psykisk vold, der er brug for rådgivning om. Rådgiverne kan hjælpe med at håndtere tvivlen og oplyse om muligheder for at få mere hjælp.

64 procent af de voldsudsatte, der henvender sig til den nationale hotline, har levet med volden i flere år. Kun 3 procent af henvendelserne sker på baggrund af en enkeltstående episode med vold. Og 47 procent af de voldsudsatte, der henvender sig, har børn i hjemmet.

Den nationale hotline modtager også en del opkald fra voldsudsatte, som akut har brug for hjælp. Lidt over en tredjedel af de voldsudsatte, som henvender sig, bliver rådgivet om muligheden for at tage ophold på et krisecenter.

- Mange voldsudsatte, der ringer til hotlinen, tager langt tilløb til at åbne op om volden. Her er det helt afgørende, at voldsudsatte ved, at de kan ringe til 1888, når de er klar til at tale om volden, uanset om de har brug for akut hjælp eller for at tale om deres tvivl, siger Elsebeth Kirk Muff. 

Årsrapporten viser desuden, at den nationale hotline modtager få henvendelser fra visse målgrupper, selvom forekomsten af vold blandt disse er høj. Det drejer sig fx om voldsudsatte mænd og mennesker, der udøver vold.

Årsrapporten indeholder også data fra pladsoversigten over alle landets kvinde- og mandekrisecentre, samt botilbud for kvinder og mænd med særligt fokus på vold i nære relationer. Her er bl.a. krisecentrenes samlede belægningsprocent det seneste år, samt antallet af ledige og optagede pladser. 

Læs mere om Lev Uden Volds rådgivning her.

Hele årsrapporten kan læses her.

 

Tryk her for at komme væk fra denne side