Lev Uden Vold modtog i 2022 rekordmange opkald

|

Kategorier

Nyheder
|

Markant flere voldsudsatte, pårørende og fagpersoner ringer til Lev Uden Volds nationale hotline 1888 for at få rådgivning om vold i nære relationer. En positiv udvikling, der samtidig forpligter. Samfundet skal gribe de mennesker, som rækker ud efter hjælp til at komme ud af volden, mener direktør i Lev Uden Vold.

Vold i hjemmet er virkeligheden for mange danskere, og partnervold og partnerdrab har ligget højt på mediernes såvel som politikernes dagsorden det seneste år.

Det mærker Lev Uden Vold, som i 2022 modtog flere opkald end nogensinde i organisationens fem års levetid. Den nationale hotline 1888 – en døgnåben, gratis og anonym rådgivning om vold i nære relationer – modtog 6222 henvendelser i 2022, en stigning på 21 procent i forhold til året før.

Det er særligt mennesker udsat for vold og fagpersoner, som driver stigningen i antallet af henvendelser. I 2022 fik rådgivningen 3586 henvendelser direkte fra mennesker, som er udsat for vold – en stigning på 26 procent i forhold til 2021.

Rådgivningen modtager flest opkald fra voldsudsatte, men Lev Uden Vold har i 2022 oplevet den største relative stigning i opkald fra fagpersoner (27 pct.). Politi og kommunale medarbejdere ringer i højere grad end tidligere til hotlinen, når de har brug for rådgivning om vold i nære relationer eller et overblik over ledige krisecenterpladser – og det er helt centralt, hvis vi vil volden til livs, siger Elsebeth Kirk Muff:

”Fagpersoner kan spille en afgørende rolle for mennesker med vold tæt inde på livet. Vil vi volden til livs, skal vi bruge alle de værktøjer, som vi ved virker. Ét af dem er, at samfundets frontaktører i fx politi, kommuner og sundhedsvæsen ved hvilke tegn de skal kigge efter – og hvordan de kan handle for at hjælpe mennesker, som er udsat for eller udøver vold,” siger hun og peger på, at Lev Uden Vold i 2022 har etableret samarbejder med blandt andet kommuner og størstedelen af landets politikredse med henblik på at styrke opsporing og hjælp.   

Når både voldsudsatte, pårørende og fagpersoner i stigende grad søger voldsfaglig rådgivning og hjælp, er det et udtryk for, at vi som samfund har fået fat om problemet, mener direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, som samtidig understreger, at vi langt fra er i mål.

”Når flere rækker ud for at få rådgivning om vold, forpligter det samtidig til at sikre, at der er hjælp at hente. Vores nationale hotline er en første trædesten, men det er afgørende, at der er tilbud som rådgiverne kan henvise til. For nogle voldsudsatte kan et krisecenterophold være rigtigt, men det gælder langt fra for alle,” siger hun og opfordrer den nye SVM-regering til at styrke de ambulante tilbud for både voldsudsatte og voldsudøvere, når de om lidt påbegynder arbejdet med den nationale indsats mod partnervold og partnerdrab.


Fakta om Lev Uden Volds hotline

Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder anonym og gratis telefonisk rådgivning. Telefonen er åben 24 timer i døgnet året rundt.

Målgruppen er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, pårørende og fagpersoner. Derudover er mennesker udsat for seksualiseret vold i ikke-nære relationer også en del af målgruppen.

Spørgsmål til pressemeddelelsen? 

Pressetelefon 
Tlf. 28266761

Tryk her for at komme væk fra denne side