Lev Uden Vold fylder 5 år

|

Kategorier

Nyheder
|

I dag er det fem år siden, at Lev Uden Vold blev stiftet. Siden er der sket væsentlige løft af voldsområdet. Men der er stadig et vigtigt arbejde forude for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, som lever med vold i nære relationer.

I dag er det præcis fem år siden, at Lev Uden Vold blev stiftet med et mål om at styrke arbejdet mod vold i nære relationer.

Meget er sket siden Lev Uden Volds stiftelse i 2017. Voldsområdet har samlet set fået et væsentligt løft med blandt andet ny viden og lovændringer, som styrker fundamentet for at hjælpe de mennesker, der lever med vold i nære relationer. Det er glædeligt.  

Der skal først og fremmest lyde en stor tak til alle dedikerede kræfter, som sammen med Lev Uden Vold har arbejdet for bedre hjælp til mennesker, som lever med vold i nære relationer. Også en stor tak til de mennesker, som har delt personlige vidnesbyrd og dermed løftet den offentlige samtale om vold.

Men arbejdet stopper ikke her. Visioner skal stadig omsættes til handling. En ny undersøgelse fra VIVE viser, at 3,4 procent af den voksne, danske befolkning har været udsat for mindst én af fire partnervoldsformer i 2020 – og partnerdrab er stadig den største enkeltstående drabstype i Danmark.

Det forpligter til at gøre mere og handle tidligere for de mennesker, som lever med vold i nære relationer.

Et blik frem – og tilbage

I løbet af Lev Uden Volds levetid, har Lev Uden Volds nationale hotline rådgivet mange tusinde mennesker, som har vold tæt inde på livet. Derudover har vi i samarbejde med andre vidensaktører bidraget med ny viden til området og styrket viden om vold i nære relationer blandt andet hos kommunale medarbejdere, politi og civilsamfundsorganisationer.

Endelig har vi været med til at samle en række voldsfaglige aktører om fælles budskaber, som på nationalt plan kan styrke forebyggelse og sikre bedre hjælp til mennesker, som lever med vold i nære relationer.

På politisk bestilling har vi desuden i 2022 startet en toårig forsøgsordning, der tilbyder gratis psykologbehandling til mænd udsat for vold i nære relationer og deres eventuelle børn.

Ny direktør i spidsen

Den. 1 september bød vi Elsebeth Kirk Muff velkommen som ny direktør i Lev Uden Vold. Det er vi umådeligt glade for.

Med en ny direktør ved roret ser vi frem mod endnu et år, som byder på ny viden om vold i nære relationer – blandt andet en håndbog til fagpersoner, der i deres arbejde kan møde børn fra familier med vold. Den glæder vi os til at dele.

Med en landsdækkende kampagne kommer vi også til at have fokus på hjælp og rådgivning til mennesker, som har været udsat for voldtægt og seksualiseret vold. Og så vil vi gennem stærke partnerskaber med blandt andet landets politikredse, kommuner og andre aktører fortsat blive klogere på, hvordan vi sammen kan styrke indsatsen mod vold i nære relationer.

I nærmeste fremtid går vi et efterår i møde med politiske forhandlinger om finansiering af en ny national handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Mange dygtige aktører har delt deres viden og erfaringer, som har udmøntet sig i handlingsplanens 22 initiativer. Også i Lev Uden Vold følger vi arbejdet tæt og ser frem til – sammen med vores samarbejdspartnere – at byde ind med viden om vold i nære relationer.

Tryk her for at komme væk fra denne side