Lev Uden Vold fylder 4 år

|

Kategorier

Nyheder
|

I dag er det fire år siden Lev Uden Vold blev startet. Der er sket en masse – både hos os og på hele voldsområdet. Men der er stadig meget, der skal gøres.

Jeppe Würtz Petersen

Lev Uden Vold blev stiftet i 2017, og i dag er det præcis fire år siden. Siden har vi på Lev Uden Volds nationale hotline hjulpet flere tusinde mennesker videre mod et liv uden vold. Ligesom vi, som Danmarks nationale videns- og rådgivningscenter på voldsområdet, er med til at styrke indsatsen mod vold i nære relationer med vigtig viden på området.

Det er glædeligt, at den nationale indsats er blevet styrket markant de senere år. Og der politiske tilkendegivelser af, at dette kun er de første skridt i en løbende styrkelse af voldsområdet i Danmark. Det er der brug for.

For op mod 38.000 kvinder og 19.000 mænd er hvert år er udsat for fysisk partnervold i Danmark. Tager vi psykisk vold med er tallene mindst dobbelt så høje. Og tusindvis af børn lever med vold i hjemmet.

Der skal derfor lyde en tak til alle jer, der er med til at sætte fokus på vold i nære relationer sammen med os. En særlig stor tak skal lyde til jer, der deler jeres personlige oplevelser om vold med os, så vi og resten af samfundet kan blive klogere på volden og dens dynamikker.

Stort løft af voldsområdet de senere år

  • Danmarks nationale hotline for vold i nære relationer blev oprettet i 2017 hos Lev Uden Vold. I dag hjælper vi via hotlinen godt 5.000 mennesker hvert år med rådgivning og henvisning til hjælp andre steder.
  • Danmark fik i 2019 en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold.
  • Finanslovsaftalen for 2020 indeholdt et historisk løft af voldsområdet med styrket ambulant voldsrådgivning og 130 mio. kr. til flere pladser på kvindekrisecentre og psykologhjælp.
  • Kvinder med ophold på krisecenter på grund af vold fik i 2020 ret til 10 timers psykologhjælp.
  • Der er indført en 2-årig forsøgsperiode med 10 timers psykologhjælp til mænd udsat for vold i nære relationer på mandekrisecentre og § 110-tilbud samt psykologhjælp til børn, som ledsager faderen under ophold.
  • Skiftende regeringer har styrket indsatsen mod stalking og en selvstændig bestemmelse i straffeloven om stalking vedtages snart af et bredt flertal i Folketinget.
  • Januar 2021 fik Danmark en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, der kræver samtykke før sex.
  • Som et led i flerårsaftale for politiet for 2021-2023, er der oprettet særlige teams i alle politikredse, der skal forbedre indsatsen i sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser.