Julehilsen fra Lev Uden Volds direktør Sine Gregersen

|

Kategorier

Nyheder
|

Lev Uden Volds direktør Sine Gregersen kigger tilbage på et begivenhedsrigt 2021, frem mod et 2022 hvor der også bliver rigeligt at se til - og ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Kære samarbejdspartner

Julen står for døren, og selvom vi alle havde håbet, at denne jul ville være med mindre håndsprit og ubegrænset sang og dans rundt om juletræet, så må vi nok erkende, at vi ikke kommer helt uden om en jul, der også i år står i coronaens tegn.

Alle fortjener en tryg jul uden vold. Men det er desværre aldrig let at leve i et konfliktfyldt hjem. Hverken som barn eller voksen. Julen kan være en særlig sårbar tid for familier, hvor der er vold. For i julen der er mange følelser og forventninger på spil. Indtaget af alkohol stiger også. Det kan medføre et stort pres og resultere i øget vold.

I en tid hvor følelserne er ekstra i spil, og vi igen skal holde mere afstand, er det derfor særligt vigtigt at være opmærksom på vores nære omgivelser. Vi har alle – både du og jeg – et ansvar for at være opmærksom på mistrivsel i vores nære omgivelser og spørge ind, hvis vi ser tegn på vold – dette ansvar skal vi være særligt opmærksom på at løfte under højtider som julen.

Hvis du har brug for hjælp til, hvordan du kan tale med dine nære om en evt. bekymring, kan du døgnet rundt ringe til vores hotline på tlf. 1888 for en snak derom.

Lev Uden Vold går styrket ud af 2021  

Her i Lev Uden Vold ser vi tilbage på et begivenhedsrigt år.

Det er vores mål, at ingen mennesker i Danmark i fremtiden skal leve med vold i en nær relation. Og vi arbejder hver dag for at bekæmpe vold i nære relationer og hjælpe de mennesker, der lever med vold tæt inde på livet.

Lev Uden Volds nationale hotline har igen i år haft flere tusinde opkald, hvor vi helt konkret har hjulpet voldsberørte mennesker videre. Vi har i år også udvidet hotlinen med online chatrådgivning. Vores rapporter og vidensprodukter har skabt stor omtale og opmærksomhed. Og vi har bidraget til samfundsdebatten og skabt politisk opmærksomhed på vold i nære relationer.

Jeg vil gøre et par nedslag, hvor jeg synes, vi har været med til at gøre en mærkbar forskel.

Mænds voldsudsathed har fyldt meget i Lev Uden Vold i år. Vores bestyrelse besluttede i sin tid, at dette skulle være et fokus for Lev Uden Vold, og i årets løb har videnscentret arbejdet på ny viden til at belyse den vold i nære relationer, der rammer mænd.   

Vores første undersøgelser af mænds voldsudsathed skabte den del presseomtale med en artikelserie i Dagbladet Information, artikler i Berlingske og dækning i TV Avisen og på P1. Undersøgelserne pegede bl.a. på, at traditionelle opfattelser af manderollen kan medvirke til, at voldsudsatte mænd ikke får hjælp. Parallelt hermed har Lev Uden Vold på politisk bestilling gennemført en undersøgelse af mænd på § 110-tilbud, der har været udsat for vold i nære relationer.

Jeg er meget stolt af, at vi med den undersøgelse er med til at styrke vidensgrundlaget om mænd udsat for vold i nære relationer, så vi på et kvalificeret grundlag kan drøfte, hvordan vi bedst kan hjælpe de voldsudsatte mænd. Derfor glæder jeg mig også til, at undersøgelsens resultater og anbefalinger offentliggøres i starten af det nye år.   

Noget, der også har fyldt en del i Lev Uden Vold, er mulighederne for behandling til personer, der udøver vold. Vi har gentaget budskabet ”Skal vi stoppe volden, skal vi behandle dem, der udøver den” igen og igen. Fordi vi mener, det er afgørende, at vi får oprettet flere behandlingstilbud for at kunne forebygge ny vold. Her halter vi efter. Behandlingskapaciteten skal massivt op, ellers vil volden fortsætte, uanset hvor mange ofre vi hjælper. Det var også budskaberne på vores konference tilbage i september, hvor knap 200 voldsfaglige personer fra krisecentre, kommuner og organisationer mødtes.

Budskabet har vi heldigvis ikke stået alene med. Sammen med 17 andre organisationer opfordrede vi i Politiken politikerne til politisk handling. Og det virkede heldigvis, for i november blev der ved reserveforhandlingerne afsat midler til at udvide behandlingen af voldsudøvere hos Dialog Mod Vold og en videreførelse af Slip Volden hos os i Lev Uden Vold. Det er et skridt i den rigtige retning – men løser ikke problemet. Det har vi gjort opmærksom på i flere medier.      

Internt har der også sket meget i Lev Uden Vold. Nye ansigter med stærke profiler er kommet til, og det kan mærkes. Asbjørn Lindsø med fortid hos Radikale Venstre på Christiansborg blev ansat som presse- og kommunikationschef. Og Louise Glerup Aner, der er ph.d. fra Københavns Universitet, og har været chefkonsulent i Rambøll Management Consulting, blev ansat som afdelingschef for videnscentret. Begge startede den 1. maj, og jeg er umådelig glad for at have fået begge med på holdet.  

Sammen mod vold i 2022

2022 bliver også et år i højt tempo med mange vigtige opgaver.

Vi kommer fra Lev Uden Vold til at bidrage med ny viden til området: Bl.a. har vi en ny undersøgelse på vej om seksualiserede overgreb, og til efteråret kan vi præsenterer en ny omfangsrig undersøgelse af, hvor mange mennesker der rammes af vold i nære relationer. Den nye viden glæder jeg mig til at dele med jer.

I forlængelse af vores undersøgelse af voldsudsatheden blandt mænd tager vi på politisk bestilling i 2022 også hul på et to-årigt forsøg, der skal tilbyde gratis psykologbehandling til voldsudsatte mænd og deres eventuelle børn. Vores voldsudøvertilbud Slip Volden fortsætter som bekendt, og vi forventer også at kunne udvide vores samarbejde med flere politikredse om politiets kontakttagen til voldsudsatte og voldsudøvere i forbindelse med husspektakler.

I forbindelse med reserveforhandlinger i Folketinget blev der også afsat midler til, at Lev Uden Vold skal styrke kommunernes viden og kompetencer i tidlig opsporing af voldsudsatte og voldsudøvere gennem partnerskaber med relevante frontaktører, fx sundhedspersonale, jobcentre og politi. Vi kommer således til at bygge oven på vores gode samarbejdsflader og udvide med endnu flere.  

På den politiske bane står regeringen i 2022 overfor at skulle formulere og forhandle en ny handlingsplan for bekæmpelse af vold i nære relationer. Det arbejde kommer Lev Uden Vold naturligvis til at følge tæt. Et flertal i Folketinget har med finanslove og reserveaftaler givet et tiltrængt og historisk løft af voldsområdet de senere år, men det, der mest af alt kendetegner vores tidligere nationale handlingsplaner, har været, at de ikke har nedbragt antallet af personer, der lever med vold. I 2022 er det vores håb, at det gode samarbejde mellem de mange dygtige aktører på området og landets folkevalgte politikere, der kendetegner voldsområdet, vil udmønte sig i en historisk ambitiøs national handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer. Det er i hvert fald vores juleønske.

Så er der faktisk ikke andet tilbage end at sige glædelig jul, godt og lykkebringende nytår og tusind tak for opbakningen og samarbejdet i 2021. Vi ser frem til at forsætte arbejdet og tale endnu mere om vold i nære relationer i 2022.

Sine Gregersen

Direktør, Lev Uden Vold