Inspirationshæfte: Erfaringer med efterværnsgrupper

|

Kategorier

Nyheder
|

Vi har samlet erfaringerne fra Lev Uden Volds efterværnsgrupper i et hæfte, der både beskriver det metodiske fundament for Lev Uden Volds efterværnsgrupper samt gennemgår øvelser, der har vist sig virksomme i efterværnsgrupperne. Hæftet er tænkt til inspiration til fagpersoner og faglige ledere, som ønsker at oprette og facilitere efterværnsgrupper for voldsudsatte voksne.

Lev Uden Vold har netop udgivet et inspirationshæfte henvendt fagpersoner og faglige ledere, som ønsker at oprette og facilitere efterværnsgrupper for voldsudsatte voksne. Inspirationshæftet beskriver det metodiske fundament for Lev Uden Volds efterværnsgrupper, og derudover præsenteres opbygningen af efterværnsforløbene samt øvelser, som har været virksomme i Lev Uden Volds efterværnsgrupper.

Vi håber, at andre fagpersoner kan drage nytte af de erfaringer, vi i Lev Uden Vold har gjort os i forbindelse med efterværnsgrupper, og at hæftet kan være med til at inspirere til facilitering af efterværnsgrupper i hele landet. 

 

Læs og download inspirationshæftet her.