Hvordan fungerer den nye lovbestemmelse, der kriminaliserer psykisk vold?

|

Kategorier

Nyheder
|

I et nyt juridisk notat beskriver vores juridiske rådgiver den nye lovbestemmelse om psykisk vold og giver eksempler på, hvilken adfærd straffeloven anser som psykisk vold.

Stine Oksbjerg

Den 1. april 2019 trådte den nye straffelovsbestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold. Det betyder, at psykisk vold er en kriminel handling på lige fod med fysisk vold og kan straffes med bøde eller op til 3 års fængsel.

Psykisk vold kan ofte være sværere at spotte og definere end fysisk vold, da volden ikke efterlader synlige blå mærker på kroppen. I Lev Uden Vold modtager vi derfor mange henvendelser om, hvornår psykisk vold er strafbart.

I et nyt juridisk notat beskriver vores juridiske rådgiver den nye lovbestemmelse om psykisk vold og giver eksempler på, hvilken adfærd straffeloven anser som psykisk vold.

Læs hele det juridiske notat om den nye straffelovsbestemmelse om psykisk vold her.

HVORNÅR ER PSYKISK VOLD STRAFBART?

For at betegne psykisk vold som strafbart, skal der være tale om, at nogen bliver udsat for gentagende groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd. Derudover gælder bestemmelsen kun vold i nære relationer. Det vil sige, at bestemmelsen retter sig mod psykisk vold mellem ægtefæller, samlever, søskende, forældre, plejeforældre eller andre med en lignende nær relation til den voldsudsatte.

Overordnet er psykisk vold strafbart, hvis følgende fire betingelser er gældende:

  • Gerningspersonen skal tilhøre eller være nært knyttet til den andens husstand eller have haft en sådan tilknytning til husstanden.
  • Der skal være udvist groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd.
  • Adfærden skal være egnet til utilbørligt at styre den anden.
  • Adfærden skal været udøvet gentagende gange over en periode.

Læs hele notatet om den nye lov om psykisk vold her. Her kan du finde alle vores juridiske notater.

KAMPEN MOD PSYKISK VOLD STOPPER IKKE HER

Kriminaliseringen er et vigtigt skridt i kampen mod psykisk vold i nære relationer. Men arbejdet med at bekæmpe denne form for vold stopper ikke her.

Det er vigtigt, at vi sørger for at implementere den nye lov på rette vis og klæde politi, retsvæsen og andre fagfolk ordentligt på, så de bedre kan opspore og behandle sager om psykisk vold. Vi skal også sikre flere og bedre ambulante tilbud til udsatte og udøvere af psykisk vold for at standse volden, før den eskalerer.

Alt dette skal vi sikre gennem mere viden på området. Viden om, hvordan psykisk vold opstår, hvilke tegn psykisk vold efterlader, og hvilke konsekvenser volden har. På den måde kan vi bedre opspore og hjælpe dem, der er berørt af den.