Har du været udsat for voldtægt? Få hjælp og rådgivning hos vores hotline

Du kan få anonym rådgivning og hjælp døgnet rundt på tlf. 1888, hvis du har været udsat for voldtægt.

Har du været udsat for voldtægt – eller er du i tvivl, om det er det, der er sket? Er dine seksuelle grænser blevet overskredet?

Du kan ringe anonymt døgnet rundt til vores hotline på tlf. 1888, hvor vores rådgivere er klar til at lytte og hjælpe dig.

Vi rådgiver og hjælper ofre for voldtægt, uanset om du kender gerningspersonen eller ej.

Læs mere om hotlinen her.

Sex er kun sex med samtykke

Folketinget vedtog i går en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, der betyder, at sex skal være baseret på samtykke.

Tidligere havde voldtægtsbestemmelsen fokus på vold og tvang, og om hvorvidt offeret var i stand til at sige fra.

Med den nye voldtægtsbestemmelse er fokus på, om begge parter samtykker til sex. Samtykket skal finde sted under hele den seksuelle handling, og hvis der ikke er samtykke fra alle parter, er tale om voldtægt.

Kampagnen ’Sex? Kun med samtykke’ sætter lige nu fokus på, at sex kun er sex, hvis der er samtykke fra begge parter.

Læs mere om kampagnen her.

Fakta om voldtægt

Politiet modtog 1.662 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019. Mørketallet for voldtægt er dog stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Derfor anslås det, at der finder mange flere voldtægter sted, end vi i dag kender til.

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsperson. I størstedelen af tilfældene kender offer og gerningspersonen dog hinanden, enten som nuværende eller tidligere partner, ven/bekendt eller familiemedlem.

Det kan have store konsekvenser at blive udsat for voldtægt. Man ved, at der er en højere risiko for at opleve et seksuelt overgreb igen, hvis man allerede har oplevet et. Derudover er der ofte svære psykiske konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd.

Tryk her for at komme væk fra denne side