Flere voldsramte kvinder har søgt hjælp på krisecenter under corona

|

Kategorier

Nyheder
|

Tal fra Danmarks Statistik viser, at flere kvinder søgte hjælp på kvindekrisecentrene i det forgangne år. Fra 2019 til 2020 er der sket en stigning på tre procent i antallet af indskrevne kvinder på krisecentrene.

Sidste år søgte et stigende antal kvinder hjælp på kvindekrisecentrene, viser tal fra Danmarks Statistik. Sidste år boede der 2294 kvinder på centrene. Af dem blev 1838 indskrevet i løbet af året. Det er en stigning på tre procent i forhold til året før.

En af forklaringerne på stigningen tilskrives coronaepidemien, hvor flere familier har været mere sammen i hjemmet.

Kamilla Bjørn Drøidal, direktør i Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), der også er medlem af Lev Uden Volds bestyrelse, udtalte på den baggrund til Kristeligt Dagblad:

"Dels kan vi se på internationale undersøgelser, at der har været mere vold i hjemmet under corona. Dels har det også nok haft en betydning, at vi fra samfundets side har været rigtig dygtige til at sætte mere fokus på vold i nære relationer. Vi har vist også, at det kan betale sig at række ud til kvinder og børn, der har været spærret inde hele tiden med deres voldsudøver", siger Kamilla Bjørn Drøidal.

På landsplan har hver kvinde i gennemsnit opholdt sig 84 døgn eller næsten tre måneder på et kvindekrisecenter sidste år. I halvdelen af opholdene sidste år havde kvinden børn med.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at halvdelen (47 pct.) af kvinderne på kvindekrisecentrene har indvandrer- eller efterkommerbaggrund. Den største andel af kvinder med et andet oprindelsesland end dansk, var fra Syrien med 5 pct., mens 3 pct. kom fra hvert af landene Tyrkiet, Irak, Somalia og Pakistan. Af de børn, som var på kvindekrisecenter i 2020, havde mere end halvdelen (52 pct.), eller 1.129 børn en anden oprindelse end dansk.