Fem år efter kriminaliseringen af psykisk vold: Lev Uden Vold sætter fokus på den mest udbredte voldsform i nære relationer

|

Kategorier

Nyheder
|

Til april er det fem år siden, at psykisk vold blev kriminaliseret i Danmark. Lev Uden Vold sætter i 2024 fokus på psykisk vold i nære relationer og på om loven virker efter hensigten. For desværre er psykisk vold fortsat den mest udbredte form for partnervold i Danmark med store konsekvenser for tusindvis af voksne og deres børn.

Det gav håb, da et bredt flertal i Folketinget i 2019 indførte bestemmelsen om psykisk vold i straffeloven og dermed ligestillede psykisk vold med fysisk vold. Her fem år efter er psykisk vold fortsat et udbredt og alvorligt problem i Danmark.

En omfangsundersøgelse fra Vive og Lev Uden Vold viste i 2022, at 1,9 % af de mandlige og 3,9 % af de kvindelige respondenter havde været udsat for psykisk partnervold indenfor det seneste år. Den seneste undersøgelse fra Social- og Boligstyrelsen om kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud til voldsudsatte personer viser, at næsten alle brugere havde været udsat for psykisk partnervold. Tallene peger på, at psykisk vold stadig er den mest udbredte partnervoldsform.

For Lev Uden Vold giver lovens 5-års jubilæum derfor anledning til at sætte fokus på psykisk vold og undersøge, om loven virker efter hensigten.

”Vi mærker hver dag, at viden og rådgivning om psykisk vold er efterspurgt både hos voldsudsatte, pårørende og hos fagpersoner, der møder mennesker med vold tæt inde på livet. Hver måned besvarer vores rådgivere på Lev Uden Volds nationale hotline og juridiske rådgivning mere end 700 henvendelser, og selvom henvendelserne er meget forskellige, så er psykisk vold gennemgående i rigtig mange af dem,” fortæller Elsebeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold.  

Psykisk vold kan være svært at håndtere i praksis

Konsekvenserne af psykisk vold kan for både børn og voksne være lige så alvorlige, som hvis man er udsat for fysisk vold. Derfor var organisationer og aktører på voldsområdet tilfredse, da loven blev vedtaget. Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udtalte, at loven ville være med til at aftabuisere psykisk vold og virke afskrækkende på voldsudøveren, men bestemmelsen fik også kritik for at være kompliceret og svær at anvende i praksis.

Det er relativt få sager, der har nået domstolene, og fra kommuner og andre myndigheder møder Lev Uden Vold efterspørgsel efter viden og metoder til at arbejde med og forebygge psykisk vold. Evalueringer fra andre lande viser desuden, at efterforskning og bevisførelse i sager om psykisk vold er vanskeligt.

Fem år efter lovens indførelse er således en god anledning til at kigge på, hvordan loven har dæmmet op for psykisk vold. Det er også baggrunden for, at Lev Uden Vold sætter fokus på psykisk vold i 2024. Her vil Lev Uden Vold særligt dykke ned i retspraksis, og hvorfor sager om psykisk vold kan være svære at føre ved domstolene.

”Vold er forbundet med store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. En vigtig forudsætning for at nedbringe partnervold og vold i nære relationer, er at blive endnu bedre til at forstå, forebygge og håndtere psykisk vold,” udtaler Elsebeth Kirk Muff.  

Tryk her for at komme væk fra denne side