Voldtægtslovgivningen bliver ændret, så man ikke længere kan snige sig uden om samtykke

|

Kategorier

Nyheder
|

Lev Uden Vold og en række andre organisationer har samlet sig om et debatindlæg, der satte fokus på det absurde hul i lovgivningen, som gør det muligt for nogen at "tilsnige sig" sex og dermed opnå en mildere straf end ved voldtægt. Nu har justitsminister Nick Hækkerup og en række andre partier udtalt, at de vil bakke op om at lukke dette hul i vores lovgivning. Læs hele indlægget, som blev bragt i Politiken d. 23. november, her.

Det har hidtil været muligt at finde et absurd smuthul udenom samtykkeloven, hvis man som gerningsperson får sit offer til at tro, at man er en anden end den, man er. Så bliver man ikke dømt for voldtægt, men i stedet dømt for at ”tilsnige sig samleje” efter en oldgammel og noget mildere paragraf i straffeloven. Men et samtykke til sex er naturligvis ikke et samtykke til sex med hvem som helst! Og sex kræver samtykke, ellers er det voldtægt.

Lev Uden Vold tog derfor initiativ til at samle en lang række organisationer bag en tydelig opfordring til politikerne om at sikre en lovændring hurtigst muligt. Den opfordring præsenterede vi et debatindlæg i Politiken og via sociale medier.
Og politikerne valgte at lytte. I går aftes meldte justitsminister Nick Hækkerup ud, at regeringen støtter en ændring af loven. Det samme gør Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Dermed er dermed flertal for et opgør med ”sniger-paragraffen”.

Hele indlægget, som både Lev Uden Vold og 13 andre organisationer står bag, kan læses i Politiken eller herunder:

Sag om partnerbytte afslører absurd smuthul i lov om voldtægt

10.november stadfæstede Østre Landsret en dom, hvor en mand blev frifundet for voldtægt. Det skete, til trods for at han var bevidst om, at den forurettede kvinde ikke ville have samleje med ham, og til trods for at kvinden klart havde afvist samleje med ham tidligere. Han blev i stedet dømt efter en anden og mildere paragraf i straffeloven om at ’tilsnige sig samleje’.

Vi mener, at sagen i al sin triste absurditet desværre udstiller et hul i den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning, som et enigt Folketing vedtog sidste år. Det hul i lovgivningen opfordrer vi vores politikere til at få lukket hurtigst muligt.

Sagen kort: To kvinder har frivilligt samleje med to forskellige mænd. Herefter foreslår mændene at bytte partner, men det afviser begge kvinder. I mørket lykkes det alligevel den ene mand at overtage den andens mands plads i sengen ved siden af kvinden, uden at kvinden opdager det. Her indleder han samleje med den kvinde, der ellers havde afvist ham. Det lykkes manden at få kvinden til at tro, at hun er sammen med den mand, som hun også var sammen med tidligere. Samlejet stopper, da kvinden indser, at det ikke er hendes partner fra tidligere, der ligger ved siden af hende.

Manden har altså helt entydigt samleje med kvinden, selv om hun ikke har givet samtykke til at være sammen med lige præcis ham. Faktisk har kvinden klart afvist at have lyst til samleje med manden. Der må derfor åbenlyst være tale om voldtægt, jf. intentionen bag straffelovens nye samtykkebaserede paragraf 216, der lyder: »For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke har samtykket heri«. Alligevel bliver manden ikke dømt efter denne paragraf.

Problemet består i, at straffeloven fortsat indeholder en paragraf 221, som ikke er skrevet om, efter at samtykkelovgivningen trådte i kraft. Den lyder således: »Med fængsel indtil 4 år straffes den, der tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden«.

Det er altså muligt at finde et absurd smuthul uden om samtykket, hvis man som gerningsperson får sit offer til at tro, at man er en anden end den, man er. Det udstiller sagen her desværre med al tydelighed. Hvis du er klar over, at du ikke vil få samtykke som den, du er, og du derfor udgiver dig for at være en anden person, så har du IKKE fået samtykke. For et samtykke til sex er naturligvis ikke et samtykke til sex med hvem som helst. Derfor bør lovgivningen ændres, så paragraf 216 helt specifikt også omfatter situationer, hvor en gerningsperson udgiver sig for at være en anden.

De første afgørelser i sager efter den nye samtykkelovgivning vil danne præcedens i fremtidige lignende sager. Derfor er det afgørende, at vores lovgivere gør noget og lukker det absurde smuthul. Sex kræver samtykke. Ellers er det voldtægt.

 

14 underskrivere:

Sine Gregersen, direktør, Lev Uden Vold, Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBT+ Danmark, Lisbeth Jessen, direktør, Danner, Trine Schaldemose, vicedirektør, Mødrehjælpen, John James Joyce, forperson, Everyday Sexism Project Danmark, Dan Hindsgaul, konstitueret generalsekretær, Amnesty International, Kirstine Holst, forperson, Voldtægtofres Vilkår, Isabella Wedendahl, generalsekretær, Bryd Tavsheden, Kamilla Bjørn Drøidal, direktør, Lokk, Nanna Højlund, forkvinde, Kvinderådet, Alexander Andersson, formand, Dansk Mandesamfund, Henriette Laursen, direktør, Kvinfo, Bjarne B. Christensen, generalsekretær, Sex & Samfund, og Maria Søndergaard, direktør, Dansk Kvindesamfund.