Få overblikket: Tilmeld dig sommerens gratis webinarer i Lev Uden Vold

|

Kategorier

Nyheder
|

Lev Uden Volds gratis webinarer er for dig, som i kraft af dit arbejde kan møde mennesker, som oplever vold i nære relationer, voldtægt og seksualiseret vold.

Bliv for eksempel klogere på, hvorfor nogle mennesker bruger vold mod den, de elsker – og hvordan du som fagperson kan styrke motivationen til forandring. Eller hvad der karakteriserer vold mod børn, og hvordan du bedst kan hjælpe barnet og familien.

Her giver vi dig et overblik over sommerens webinarer. Tilmeld dig allerede nu. 


Webinar 1: Få redskaber til opsporing og samtale om vold

Hvornår: 7. maj 2024 kl. 13.00-14.00

Webinaret er for dig, der ønsker at blive bedre til at identificere borgere, der udsættes for eller udøver vold i nære relationer. Webinaret giver blandt andet konkrete redskaber til at spørge til og tale om vold med borgere, hvor der er mistanke eller viden om vold.

Tilmeld dig her


Webinar 2: Hvorfor bruger nogle mennesker vold mod den, de elsker?

Hvornår: 29. maj 2024 kl. 13.00-15.00 

Webinaret giver et indblik i, hvad der kan få mennesker til at bruge vold i nære relationer. Det indfører i overvejelser og metoder, som fagpersoner (og pårørende) kan anvende til at styrke motivationen til forandring hos mennesker, som bruger vold.

Du bliver også klogere på Lev Uden Volds tilbud Slip Volden, et rådgivningstilbud til mennesker, som bruger vold mod den, de elsker.

Tilmeld dig her


Webinar 3: Børn i familier med vold i hjemmet

Hvornår: 7. juni 2024 kl. 13.00-15.00

Er du lærer, pædagog eller socialrådgiver, eller arbejder du i et fag, hvor du kan komme i kontakt med børn, unge og familier? Og ønsker du at blive bedre rustet til at opspore børn, der udsættes for eller overværer vold i familien?

Så er webinaret her noget for dig.

Webinaret giver blandt andet redskaber til at spørge ind til og tale med barnet ved mistanke eller viden om vold. Og du får indsigt i tegn og reaktionsmønstre, du som fagperson bør være opmærksom på i mødet med barnet.

Tilmeld dig her


Webinar 4: Partnervold i Danmark

Hvornår: 29. august 2024 kl. 13.00-14.00

Webinaret præsenterer resultaterne fra en rapport, som Lev Uden udkommer med i august.

Rapporten undersøger udbredelsen af partnervold og søger samtidig at nuancere vores viden om de erfaringer, som gemmer sig bag omfangstallene. Derfor afdækker den også forskellige sammenhænge mellem voldsformer, virkninger af volden og andre forhold, som kan beskrive den parforholdskontekst, som volden foregår i.

Undersøgelsen er baseret på en stor nationalt repræsentativ spørgeskemaundersøgelse om danskernes erfaringer med vold.

Tilmeld dig her


Webinar 5: Hvad er seksualiseret vold, og hvordan kan vi forstå samtykke?

Hvornår: 4. september 2024 kl. 13.00-15.00

Webinaret præsenterer dig for kulturelle opfattelser knyttet til køn, sex og seksuelle overgreb, som præger den samfundsmæssige forståelse af seksualiseret vold, og som kan udfordre vores anerkendelse af ofres erfaringer.

Webinaret giver også et indblik i den nyeste nationale statistik på området.

Vi gennemgår den juridiske definition af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der trådte i kraft 1. januar 2021. Vi kommer omkring betingelser for domme, herunder bevisbyrde, og der er mulighed for at drøfte eksempler på domme for voldtægt.

Tilmeld dig her


Spørgsmål til webinarer og tilmelding?

Tlf.: 3149 4441 / shs@levudenvold.dk

Tryk her for at komme væk fra denne side