Er du pårørende til et menneske, der er udsat for partnervold?

|

Kategorier

Nyheder
|

VIVE søger interviewpersoner, der er pårørende til mennesker udsat for partnervold.

Stine Oksbjerg

VIVE søger interviewpersoner, der er pårørende til et menneske udsat for partnervold.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – søger pårørende til mennesker udsat for partnervold i forbindelse med interview til et nyt forskningsprojekt.

Invitation til deltagelse i interview om at være pårørende til en partnervoldsudsat.

Forskningsprojektet skal belyse de dilemmaer, muligheder og begrænsninger, der kan være knyttet til at yde støtte eller hjælp til et menneske, der er udsat for partnervold.

Interviewet vil handle om dine erfaringer med at være vidne til og evt. hjælpe en voldsudsat. Det vil handle om, hvordan du fik kendskab til volden, hvordan du og andre nærtstående reagerede, og om der var dilemmaer eller udfordringer undervejs i processen.

VIVE er også interesseret i at vide, om og hvordan det kan være svært at være pårørende til en voldsudsat.

Her kan du læse mere om det nye forskningsprojekt og få flere informationer om interviewet som pårørende til en voldsudsat.

Hvis du er interesseret i at deltage i et interview eller vil høre mere om undersøgelsen, kan du kontakte Louise Høyer Bom på 22 28 48 28 eller LHB@vive.dk.

Væk fra denne side