En måned som direktør i Lev Uden Vold

|

Kategorier

Nyheder
|

Elsebeth Kirk Muff startede som direktør i Lev Uden Vold den 1. september. Her gør hun status på den første måned i spidsen for organisationen – og ser blandt andet frem mod et efterår med politiske forhandlinger om finansiering af voldsområdet.

I dag er det en måned siden, Lev Uden Vold fik ny direktør.

Ved roret står i dag Elsebeth Kirk Muff, som i tæt samarbejde med de væsentligste aktører på voldsområdet, skal sætte vold i nære relationer på dagsordenen.

En af de primære opgaver bliver at styrke Lev Uden Volds rolle som respekteret vidensaktør og som samlende organisation på voldsområdet. Centralt for arbejdet bliver således at understøtte vidensdelingen om vold i nære relationer, i sektoren såvel som i samfundet – med formålet om at styrke indsatser mod vold i nære relationer.

I sin første tid som direktør har Elsebeth Kirk Muff været rundt i organisationen, som blandt andet tæller et videnscenter, den nationale hotline, et metodeudviklings- og behandlingscenter samt en juridisk rådgivning. Således har det særligt fyldt at lære organisationen bedre at kende – og suge til sig af medarbejdernes solide voldsfaglige viden.

”Lev Uden Vold fungerer først og fremmest som et videnscenter. Alt hvad vi gør, er funderet i viden, som vi enten får ind via de mennesker, som vi møder i vores rådgivnings- og behandlingstilbud, via de mange organisationer og tilbud som vi samarbejder med eller via det solide videns- og dokumentationsarbejde, der laves i vores vidensenhed. Det har været en fornøjelse at være rundt i organisationen og møde medarbejdere, som hver dag sætter voldsfaglig viden og rådgivning i højsædet,” siger Elsebeth Kirk Muff.

Store landvindinger på voldsområdet

Elsebeth Kirk Muff tiltræder som direktør i Lev Uden Vold i en tid, som har budt på mange positive forandringer på voldsområdet og store visioner på tværs af sektorer.

De senere år har været præget af både ny viden på området, politisk prioritering og betydelige lovgivningsmæssige landvindinger – alt sammen tiltag, der kan føre til et historisk løft af voldsområdet. En samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, og en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold er bare nogle af de skridt, der er taget.

Mange har bidraget til arbejdet, og indsatsen er styrket. Det er glædeligt.

Men stadig meget skal gøres, og visionerne skal omsættes til handling. En ny undersøgelse fra VIVE viser,  at 3,4 procent af den voksne, danske befolkning har været udsat for mindst én af fire partnervoldsformer i 2020 – og partnerdrab er stadig den største enkeltstående drabstype i Danmark. Det forpligter til at gøre mere tidligere for de mennesker, som lever med vold tæt inde på livet.

Et efterår med politiske forhandlinger

Derfor ser Lev Uden Vold frem til et efterår, hvor der forhåbentligt kan opnås politisk enighed om at realisere udspillet til en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, når SSA-reserven skal forhandles. 

”Jeg glæder mig til det vigtige arbejde og også til, at jeg de kommende uger og måneder kommer ud for at møde endnu flere af de gode, dedikerede kræfter og samarbejdspartnere, der ligesom – og sammen med – Lev Uden Vold arbejder for mere og bedre hjælp til mennesker, som lever med vold i nære relationer,” siger Elsebeth Kirk Muff.

Lev Uden Vold ser frem til at følge arbejdet tæt og byde ind med viden om vold i nære relationer, når SSA- og finanslovsforhandlingerne går i gang i det nye folketingsår.

Elsebeth Kirk Muff kommer fra en stilling som projektdirektør og centerchef for Center for Sekretariat & Implementering i Lejre Kommune, og før det har hun blandt andet været vicedirektør for Socialt Udviklingscenter SUS.

Tryk her for at komme væk fra denne side