Debatindlæg: Skal vi stoppe volden, skal vi behandle dem, der udøver den

|

Kategorier

Nyheder
|

Omkring 50.000 mennesker udsættes årligt for vold, mens kun cirka én procent af voldsudøverne modtager specialiseret behandling til at bryde med volden. Hvis vi skal volden i nære relationer til livs, skal langt flere udøvere sikres behandling - og det kræver politisk handling. Det er budskabet til Christiansborg fra en bred alliance af organisationer, der på forskellige måder beskæftiger sig med voldsområdet i Danmark.

Indlægget er skrevet af Sine Gregersen, Lisbeth Jessen, Trine Schaldemose, Kamilla Bjørn Drøidal, Jacob Astrup, Jesper Rønn-Simonsen, Anders Ladekarl, Janne Tynell, Mads Bilstrup, Isabella Wededahl, Anita Johnson, Sherin Khankan, Lise Linn Larsen, Nanna Højlund, Maria Søndergaard, Kirstine Holst, Alexander Andersson, Henriette Laursen

At udøve vold mod sin partner, sin familie eller sine børn, er forkert. Det er ulovligt, det skal straffes – og ofrene skal have hjælp. Det vil alle kunne blive enige om. For det er indlysende rigtigt.
Men skal vi volden til livs, så er der noget andet, vi også skal tale om: Behandling til de mennesker, der udøver volden. For hvis vi skal bekæmpe volden i nære relationer, så er det helt afgørende, at vi får stoppet volden, der hvor den starter: Hos udøveren. Ellers vil volden fortsætte – og i værste fald eskalere.


Vi skal selvfølgelig fortsat arbejde for at sikre mere og bedre hjælp til alle voldsudsatte – kvinder, mænd og børn - og sikre alle voldsudsatte ret til ambulant hjælp og ophold på krisecentre. Men der er heldigvis også en stigende erkendelse i samfundet af, at hvis vi skal vold i nære relationer til livs, er vi nødt til ikke alene at hjælpe voldsofrene. Vi er nødt til også at arbejde målrettet på at ændre voldsudøvernes adfærd.


Billedligt talt: Vi skal selvfølgelig hjælpe mennesker ud af det brændende hus og hjælpe dem med at bearbejde deres traumer. Men vi skal også arbejde målrettet for at slukke branden, så den ikke breder sig yderligere. Det sidste gør vi ikke godt nok i dag.


Vi hjælper mindre end en procent
Ingen af os kender de præcise tal for, hvor mange personer, der udøver vold i nære relationer i Danmark. Men det er mange mennesker. For vi ved, at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Og vi ved, at tallene er ca. dobbelt så høje, hvis vi regner den psykiske partnervold med. Læg dertil, at 17 procent af alle 8. klasses børn i Danmark angiver at have været udsat for vold af en forælder indenfor det seneste år.


På basis af disse tal er et konservativt skøn, at der i hvert fald er på den forkerte side af 50.000 personer i Danmark, der årligt udøver vold i en nær relation. Men i dag har vi kun behandlingstilbud i Danmark til ca. 500 voldsudøvere om året.


Det betyder, at vi som samfund kun kan tilbyde behandling til mindre end én procent af de personer, der i dag udøver partnervold eller vold mod deres børn i Danmark.
Brug for politisk handling, hvis vi skal volden til livs


Det er derfor tydeligt, at vi her i landet i dag må sætte skub under at oprette flere behandlingstilbud personer, der udøver vold i nære relationer, hvis vi skal kunne forebygge ny vold. Det er en samfundsopgave at sikre behandlingskapacitet til alle, der har brug for hjælp for til at slippe volden.
For skal vi stoppe volden, skal vi behandle dem, der udøver den. Ellers vil volden fortsætte. Uanset hvor mange ofre, vi hjælper.

 

Læs indlægget i Politiken her